Na tej stronie wykorzystujemy pliki сookie. Robimy to w dwóch celach:

1. by umożliwić zachowanie na urządzeniu użytkownika wyników uzyskanych przez niego w grze Obrazy i słowa oraz wyświetlanie statystyk tych wyników na podstronie Twoje wyniki; informacje o tych wynikach nie są dostępne innym użytkownikom, nie przechowujemy ich, nie analizujemy ani nie przekazujemy innym osobom;

2. do wyświetlania reklam Google. Przeczytaj poniższą informację o plikach cookie Google dla użytkowników z EOG i spoza EOG (przewiń w dół).

Użytkownicy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Reklamy Google, wyświetlane na naszej stronie dla użytkowników z EOG, nie są personalizowane. Chociaż reklamy te nie wykorzystują plików cookie na potrzeby personalizacji reklam, to wykorzystują je, by umożliwiać ograniczenie liczby wyświetleń, generowanie zbiorczych raportów dotyczących reklam oraz walkę z oszustwami i nadużyciami.
Więcej o plikach cookie Google.

Użytkownicy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dla użytkowników spoza EOG wykorzystujemy pliki cookie Google do personalizowania reklam. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy Google.
Więcej o plikach cookie Google.

Zablokowanie plików cookie

Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystanie przez nas plików cookie, powinnaś/ powinieneś wyłączyć ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki lub opuścić naszą stronę.

Jeżeli wyłączysz obsługę plików cookie, niektóre opcje gry Obrazy i słowa będą niedostępne.
OK, rozumiem.

Wyszukiwanie może trwać do 30 sekund.

Proszę nie odświeżać strony.
Korpus języka abchaskiego
Szukaj w korpusie
йцукенгшщзхъX
*фывапролджэBACK
?!ячсмитьбюҿ ҩ ҟSHIFT
Metoda wyszukiwania


 sortuj:
PodkorpusyJęzyk abchaski (ab. аҧсуа бызшәа)

Język należący do północno-wschodniokaukaskiej (abchasko-adygejskiej) rodziny językowej. 125 tysięcy użytkowników, głównie w Abchazji, znaczne skupiska także w Turcji. Język urzędowy Abchazji. Wyróżnia się nie tylko szczególnie bogatym inwentarzem spółgłosek i skrajnie ubogim zestawem fonemów samogłoskowych, ale także – na tle pozostałych języków północnokaukaskich – korzystną sytuacją socjolingwistyczną: w Abchazji jest względnie szeroko używany w sferze polityki, biznesu, w urzędach i mediach.

Jak przeszukiwać korpus – przykładowe zapytania

objaśnienie przykładu
wyszukiwanie zdań zawierających wyraz аҵара wykształcenie lub kolokacji tego wyrazu
Znak ? zastępuje jeden dowolny znak. W wynikach uwzględnione zostaną wyrazy избоит widzę go, иубоит widzisz go, ирбоит widzą go itd.
Znak * zastępuje dowolną liczbę (także zero) dowolnych znaków.

Dla zapytania бызшә* uwzględnione zostaną więc wszystkie wyrazy zaczynające się ciągiem znaków бызшәа lub równe temu ciągowi: бызшәа język, бызшәақәа języki, бызшәақәак (jakieś, pewne) języki itd.

Dla zapytania *омызт uwzględnione zostaną wszystkie wyrazy kończące się na ~омызт.

Zapytanie o formy wyrazowe da w wynikach listę wyrazów odpowiadających zapytaniu wraz z informacją o ich frekwencji całkowitej w korpusie.
Znak ! zastępuje jeden dowolny znak lub zero znaków. Zapytanie zwróci wyniki uwzględniające m.in. następujące formy: театр teatr (forma poprzymiotnikowa), атеатр teatr (forma ogólna), ҳтеатр nasz teatr, ртеатр ich teatr itd.
аҧс(ацәа|уаа) konkord. kolokacje
Ciągi znaków objęte nawiasem zwykłym i rozdzielone znakiem | wyszukiwarka traktuje jako warianty. Wyświetlone zostaną wyniki odpowiadające zapytaniu o formę аҧсацәа Abchazowie (grupa osób) lub formę аҧсуаа Abchazowie (naród).
(Урыстәыла|РФ) konkord. kolokacje
Wyszukiwarka wyświetli wyniki odpowiadające zapytaniu o formę Урыстәыла Rosja lub formę РФ – skrót od Federacja Rosyjska.
Аҧсны Aҟәа konkord. kolokacje
Dla zapytania o konkordancję wyszukiwarka wyświetli zdania zawierające jednocześnie oba wyrazy w dowolnym położeniu względem siebie.

Dla zapytania o kolokacje uwzględniony zostanie jedynie pierwszy człon zapytania.

Zapytanie o formy wyrazowe nie może zawierać odstępów.
амҩа_иаша konkord.
Dla zapytania o konkordancję uwzględnione zostaną zdania, które zawierają jednocześnie wyrazy odpowiadające obu członom zapytania i bezpośrednio ze sobą sąsiadujące w kolejności zgodnej z zapytaniem.

Przy zapytaniu o kolokacje wyszukiwarka wyświetli wyniki dla wyrażenia określonego w zapytaniu jako całości.

Zapytanie o formy wyrazowe nie może zawierać podkreślników.

Struktura tekstowa korpusu (2 010 052 wyrazy)

PROZA
 63,0%
 
 14,61%
 10,47%
 5,05%
 4,81%
 2,06%
PRASA
PODRĘCZNIKI, MONOGRAFIE,
TEKSTY NAUKOWE
POEZJA
DRAMAT
TEK­STY URZĘ­DOWE

Spis źródeł

Poniżej przedstawiono spis źródeł tekstów włączonych do korpusu. W pierwszej kolumnie podano oznaczenie skrótowe, w postaci którego informacja o źródle pojawia się na listach wyników dla zapytań o konkordancje. Aby wyświetlić pełne informacje na stronie wyników, należy kliknąć skrót.
skrótautortytułwydawcamiejsce wydaniarokgatunek
АаҧхАаҧхьара / Обращение / Appeal Аҧсны Амитрополиа Ҧшьа Афон Ҿыц
(Nowy Aton)
2011tekst urzędowy
ААУГәарамиа А. А. Аҧснытәи Аҳәынҭ­қар­ратә университет аҿиара апрограмма 2013-2017 шықәсқәаАҧсны Аҳәынҭ­қар­ратә Университет apsny-agu.orgtekst urzędowy
АжьЕАжьиба Е. Амца Ҿыцәаанӡа Аҧсны Аҳәынҭқарра Акьыҧхь ҩны Aҟәа (Suchumi) 2010proza
АҟәФAҟәафон Аҧсны раҧхьатәи амобилтә оператор aquafon.comteksty marketingowe
АлагАлагала Жәлар Реизара – Аҧсны Ҳәынҭқарра Апарламент Aҟәа (Suchumi) 2010-2011dwumiesięcznik
АнаҩАнаҩс А. А. Аншба Москваҟа Адунеитә литература аинститут даспирантхоит. Аспирантура ашықәсқәа
[w:] Аҧсуаҭҵаара / Абхазоведение nr 3
Аҧcны Аҭ­ҵаа­ра­дыр­ра­қәа Ракадемиа / Академия Наук Абхазии Aҟәа / Сухум (Suchumi) 2009artykuł naukowy
АншбАншба А. А. АЕПОС АЖАНР АИЛКААРАҾЫ АКЫРЗҴАЗКУА
[w:] Аҧсуаҭҵаара / Абхазоведение nr 3
Аҧcны Аҭ­ҵаа­ра­дыр­ра­қәа Ракадемиа / Академия Наук Абхазии Aҟәа / Сухум (Suchumi) 2009artykuł naukowy
АҧАбАҧсны АбанкАҧсны Абанк nb-ra.org2013-2014tekst urzędowy
АҧАҧАҧсадгьыл Аҧсны Алашарбага Aҟәа (Suchumi) 2013miesięcznik
АҧАп АқәҵараАҧсны Аҳәынҭқарра Жәлар Реизара – Апарламент Aҟәа (Suchumi) 2010-2014tekst urzędowy
АҧПрАҧснпрессАҧснпресс apsnypress.info2014wiadomości prasowe, publicystyka, przedruki z czasopism
АҧхВАҧҳазоу В. АӠХА. Ажәеинраалақәа Aҧ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыр­ҭа Aҟәа (Suchumi) 2011poezja
АсҧаАсҧа Г. Апублицистикаapsnyteka.org2005-2014publicystyka
АуаҩАуаҩытәыҩса Изинқәа Зегьеицырзеиҧшу Адекларациа Office of the High Commissioner for Human Rights ohchr.orgtekst urzędowy
АҳәААҳәба Џь. Ахаҳә Зыршәуа [w:] Иҩымҭақәа реизга Хә-томкны. Аҩбатәи атом Аҧ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа Aҟәа (Suchumi) 2010proza
АҳәДАҳәба Џь.Дадгәыл [w:] Иҩымҭақәа реизга Хә-томкны. Ахҧатәи атомАҧ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыр­ҭaAҟәа (Suchumi)2011dramat
АҳәПАҳәба Џь. Апублицистика [w:] Иҩымҭақәа реизга Хә-томкны. Аҩбатәи атом Аҧ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыр­ҭа Aҟәа (Suchumi) 2010publicystyka
АҳәCАҳәба Џь.Асқьала [w:] Иҩымҭақәа реизга Хә-томкны. Ахҧатәи атомAҧ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыр­ҭаAҟәа (Suchumi)2011proza
АҳәҲАҳәба Џь.Ҳашьхақәа рышәшьыра [w:] Иҩымҭақәа реизга Хә-томкны. Ахҧатәи атомАҧ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭаAҟәа (Suchumi)2011dramat
АџьыАџьынџьал Сара сроль [w:] Дыцәаны данааҧшАшә­ҟәҭы­жьыр­ҭа АлашараAҟәа (Suchumi)2006dramat
БаАШБасариа В. Амра шкәакәа [w:] Иҩымҭақәа реизга Хә-томкны. I атом Ашә­ҟәҭы­жьыр­ҭа Алашара Aҟәа (Suchumi) 2008dramat
БарцБарцыц-ҧҳа Н. С. Аҧҳәызба лҳәареи уи дымҵазырсыз рҟынтә лырхынҳәреи ирызку аҧсуа фольклортә сиужет аилыркааразы
[w:] Аҧсуаҭҵаара / Абхазоведение nr 3
Аҧcны Аҭ­ҵаа­ра­дыр­ра­қәа Ракадемиа / Академия Наук Абхазии Aҟәа / Сухум (Suchumi) 2009artykuł naukowy
БасМБасариа В. Абзиабара Акәаҳара Мариам [w:] Иҩымҭақәа реизга Хә-томкны. I атом Ашә­ҟәҭы­жьыр­ҭа Алашара Aҟәа (Suchumi) 2006dramat
БганБган-ҧҳа Н.Алитературатә лакәқәа реизга Ашә­ҟәҭы­жьыр­ҭаAҟәа (Suchumi)2012proza
БыҭәБыҭәба З. Чаҵә Чагә ихҭысқәа Акьыҧхь Аҩны Aҟәа (Suchumi) 2009proza
ГогәГогә А. Амра аҧсы шҭазАҧ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыр­ҭa Aҟәа (Suchumi) 2006publicystyka
ГәлиГәлиа Д.Камаҷыҷ Аҧ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыр­ҭаAҟәа (Suchumi)2011proza
ГәырГәыргәлиа Б.Аурыс литература аеҵәақәа Аҧснытәи Аҳәынҭ­қар­ратә УниверситетAҟәа (Suchumi)2004podręcznik
ЗанҭЗанҭариа Д. Ашьанҵа-уаҩ. Аповести ажәабжьқәеи Аҧ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыр­ҭа Aҟәа (Suchumi) 2008proza
ИқАҧИқьырсиану Аҧсны / Христианская Абхазия Священная Митрополия Абхазии Афон Ҿыц / Новый Афон (Nowy Aton) 2012-2014miesięcznik
КәаҕКәаҕәаниа В. А. АСАӠҚӘА ИРЫЗКУ АҬОУРЫХТӘ ЖӘАБЖЬ (Алагалажәеи анҵамҭеи)
[w:] Аҧсуаҭҵаара / Абхазоведение nr 3
Аҧcны Аҭ­ҵаа­ра­дыр­ра­қәа Ракадемиа / Академия Наук Абхазии Aҟәа / Сухум (Suchumi) 2009artykuł naukowy
КәаЗКәарҷиа З. Иҩымҭақәа реизга. Ахҧатәи атомАҧсны Аҳәынҭқарра Акьыҧхь ҩны Aҟәа (Suchumi) 2006poezja
КәыБКәыҵниа П. Аҧстәқәа рбиологиа Акьыҧхь Аҩны Aҟәа (Suchumi) 2012podręcznik
КонсАҧсны Аҳәынҭқарра АконституциаAҟәа (Suchumi)1994tekst urzędowy
ҚыКоҚырҭтәылa АконституциaҚарҭ (Tibilisi)1999tekst urzędowy
ЛагәЛагәлаа А.АИЗГА Ҩ-томкны. Аҩбатәи атом. Aҧ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыр­ҭаAҟәа (Suchumi)2011proza
ЛашәЛашәриа Р. Ҭаҷкәыми Адауи [w:] Сырмеи Агәили Акьыҧхь Аҩны Aҟәа (Suchumi) 2009dramat
ЛомиЛомиа Кә.Астатиақәа [w:] Иҩымҭақәа Х-томкны. 2–3-тәи атомқәаАҧ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭаAҟәа (Suchumi)2013publicystyka
ЛомҭЛомҭаҭиӡе Қь. Ашьхарыуатәи адиалеқти егьырҭ аҧсуа-абаза диалеқтқәа рыбжьара уи иааннакыло аҭыҧи
przekład z gruzińskiego Арыш-ҧҳа Н. В.
Кьыл-ҧҳа Е. Қь. Aҟәа (Suchumi) 2011tekst naukowy
МиқаМиқаиа М.Амзаҭәымҭа Аҧ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыр­ҭaAҟәа (Suchumi)2011poezja
Миқ2Миқаиа М.Ахҟа Аҧ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыр­ҭаAҟәа (Suchumi)2009proza
ОҭыПОҭырба Н.Аҭоуба [w:] Адунеи мардуанупАшә­ҟәҭы­жьыр­ҭа АлашараAҟәа (Suchumi)2006proza
ОҭыРОҭырба Н.Аӡышьҭра ҿыц [w:] Адунеи мардуанупАшә­ҟәҭы­жьыр­ҭа АлашараAҟәа (Suchumi)2006proza
ПапаПапасқьыр И. Аҧҳәыс лыпату [w:] Иҩымҭақәа реизга. Ахҧатәи атом Aҧ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыр­ҭа Aҟәа (Suchumi) 2007proza
РеЗаАрепатриантцәа рзы Аҧсны Аҳҭынҭқарра Аконституциатә закәанAҟәа (Suchumi)1998tekst urzędowy
ТелеАҧснытәи Аҳәынҭ­қар­ратә те­ле­ра­дио­еи­ла­хәы­раАҧснытәи Аҳәынҭ­қар­ратә те­ле­ра­дио­еи­ла­хәы­ра apsua.tv 2014wiadomości prasowe
ҬарҧҬарҧҳа Н. Аҩымҭақәа. Ахҧатәи атом Аҧ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа Aҟәа (Suchumi) 2006proza
УасаАҳәба Џь. (red.)Уи атәыла ссир аҟны Аҧ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыр­ҭa Aҟәа (Suchumi) 2006publicystyka
Ҷан1Ҷаниа Т. Аповестқәа [w:] Иҩымҭақәа. II атом Аҧ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыр­ҭа Aҟәа (Suchumi) 2008proza
Ҷан2Ҷаниа Т. Шәышьханхыҵ [w:] Иҩымҭақәа. II атом Aҧ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыр­ҭа Aҟәа (Suchumi) 2008proza
ҶанбҶанба Р. К. В. Ӡ. ДАРСАЛИА 70 шықәса ихыҵра иазкны (Аиубилеитә конференциаҿы ақәгылара)
[w:] Аҧсуаҭҵаара / Абхазоведение nr 3
Аҧcны Аҭ­ҵаа­ра­дыр­ра­қәа Ракадемиа / Академия Наук Абхазии Aҟәа / Сухум (Suchumi) 2009artykuł naukowy
ЏьапЏьапуа З. Џь. А. А. Аншба 70 шықәса ихыҵра иазкны (Аиубилеитә конференциаҿы ақәгылара)
[w:] Аҧсуаҭҵаара / Абхазоведение nr 3
Аҧcны Аҭ­ҵаа­ра­дыр­ра­қәа Ракадемиа / Академия Наук Абхазии Aҟәа / Сухум (Suchumi) 2009artykuł naukowy
ЏьаҬЏьапуа З. Џь. Ҭырқәтәыла инхо аҧсуаа рҿаҧыцтә дырра (wstęp)
[w:] Аҧсуаа рфольклор ҭырқәтәылатәи анҵамҭақәа
НААР Aҟәа (Suchumi) 2014tekst naukowy
ЏьенЏьениа А.АБНА АМАӠА [w:] Иҩымҭақәа реизга. Аҩбатәи атомАҧ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭаAҟәа (Suchumi)2012proza
ЏьонЏьонуа А.Ажәабжьқәа [w:] Иҩымҭақәа. Аҩбатәи атомАҧ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыр­ҭaAҟәа (Suchumi)2010proza
ЏьыкЏьыкырба Г. Ш. Ҳаит абаақәа, ҳаҧсыуаами!..Aҟәа (Suchumi)2011biografia
ЭхоАЭхо Абхазии бизнес-клуб Сухум Сухум (Suchumi) 2011tygodnik
Korpus języka abchaskiego BaltoSlav jest dostępny na warunkach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Niektóre teksty zamieszczone w korpusie chronione są prawem autorskim, dlatego wyszukiwarka korpusu umożliwia przeglądanie jedynie krótkich ich fragmentów. Przy ich cytowaniu należy zawsze podać informacje o źródle tekstu (dostępne w wynikach wyszukiwania dla zapytań o konkordancję) oraz adres internetowy korpusu.