iślandzkaja
úlfur
finskaja
susi
farerskaja
úlvur
narveskaja
(nynorsk)

ulv
švedzkaja
varg +, ulv
narveskaja
(bokmål)

ulv
estonskaja
hunt
šatlandzkaja
madadh allaidh
liŭskaja
suž
łatyskaja
vilks
łathalskaja
vylks
litoŭskaja
vil̃kas
dackaja
ulv
menskaja
filliu
biełaruskaja
воўк
voŭk
kašubskaja
wilk
irlandzkaja
faolchú
fryskaja
wolf
valijskaja
blaidd
anhielskaja
wolf
polskaja
wilk
kornskaja
bleydh
niderlandzkaja
wolf
nižniełužyckaja
wjelk
vierchnie­łužyckaja
wjelk
bretonskaja
bleiz
maskalskaja
волк
(volk)
niamieckaja
Wolf
ukrainskaja
вовк
(vovk)
luksemburskaja
Wollef
českaja
vlk
słavackaja
vlk
francuskaja
loup
krymska­tatarskaja
qaşqır
vuhorskaja
farkas
retaramanskaja
luf
rumynskaja
lup
słavienskaja
volk
fryulskaja
lôf
charvackaja
vuk
serbskaja
вук
vuk
halicyjskaja
lobo
baskonskaja
otso
katalonskaja
llop
italjanskaja
lupo
baŭharskaja
вълк
(vălk)
makiedonskaja
волк
(volk)
karsykanskaja
lupu
albanskaja
ujk
tureckaja
kurt
hišpanskaja
lobo
partuhalskaja
lobo
sardynskaja
lupu
aksytanskaja
lop
hreckaja
λύκος
tamaziht
ⵓⵛⵛⵏ
arabskaja
maltyjskaja
lupu
vilamoŭskaja
wuf
paŭnoč­na­sa­am­skaja
 
« vosień    |    voŭna »

kielckija

šatlandzkajamadadh allaidh
irlandzkajafaolchú
menskajafilliu
valijskajablaidd
kornskajableydh
bretonskajableiz

ramanskija

partuhalskajalobo
halicyjskajalobo
hišpanskajalobo
katalonskajallop
aksytanskajalop
francuskajaloup
karsykanskajalupu
sardynskajalupu
italjanskajalupo
fryulskajalôf
retaramanskajaluf
rumynskajalup

hiermanskija

iślandzkajaúlfur
farerskajaúlvur
švedzkajavarg +, ulv
narveskaja nyn.ulv
narveskaja bok.ulv
dackajaulv
niamieckajaWolf
luksemburskajaWollef
vilamoŭskajawuf
niderlandzkajawolf
fryskajawolf
anhielskajawolf

słavianskija

maskalskajaволк (volk)
ukrainskajaвовк (vovk)
biełaruskajaвоўк / voŭk
polskajawilk
kašubskajawilk
nižniełužyckajawjelk
vierchnie­łužyckajawjelk
českajavlk
słavackajavlk
słavienskajavolk
charvackajavuk
serbskajaвук / vuk
makiedonskajaволк (volk)
baŭharskajaвълк (vălk)

bałtyjskija

litoŭskajavil̃kas
łathalskajavylks
łatyskajavilks

fina-vuhorskija

liŭskajasuž
estonskajahunt
finskajasusi
paŭnoč­na­sa­am­skaja 
vuhorskajafarkas

ciurskija

krymska­tatarskajaqaşqır
tureckajakurt

baskonskajaotso
albanskajaujk
hreckajaλύκος
maltyjskajalupu
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.