iślandzkaja
ull
finskaja
villa
farerskaja
ull
narveskaja
(nynorsk)

ull
švedzkaja
ull
narveskaja
(bokmål)

ull
estonskaja
vill
šatlandzkaja
olann
liŭskaja
vīla
łatyskaja
vilna
łathalskaja
 
litoŭskaja
vìlnos
dackaja
uld
menskaja
ollan
biełaruskaja
воўна
voŭna
kašubskaja
wôłna
irlandzkaja
olann
fryskaja
wol
valijskaja
gwlân
anhielskaja
wool
polskaja
wełna
kornskaja
gwlan
niderlandzkaja
wol
nižniełužyckaja
wałma
vierchnie­łužyckaja
wołma
bretonskaja
gloan
maskalskaja
шерсть
(šerst’)
niamieckaja
Wolle
ukrainskaja
вовна
(vovna)
luksemburskaja
Woll
českaja
 
słavackaja
 
francuskaja
laine
krymska­tatarskaja
yün
vuhorskaja
gyapjú
retaramanskaja
launa
rumynskaja
lână
słavienskaja
volna
fryulskaja
lane
charvackaja
vuna
serbskaja
вуна
vuna
halicyjskaja
la
baskonskaja
artile
katalonskaja
llana
italjanskaja
lana
baŭharskaja
вълна
(vălna)
makiedonskaja
волна +, волница
(volna +, volnica)
karsykanskaja
lana
albanskaja
lesh
tureckaja
yün
hišpanskaja
lana
partuhalskaja
sardynskaja
lana
aksytanskaja
lana
hreckaja
μαλλί
tamaziht
 
arabskaja
صوف
maltyjskaja
suf
vilamoŭskaja
wuuł
paŭnoč­na­sa­am­skaja
 
« voŭk    |    voziera »

kielckija

šatlandzkajaolann
irlandzkajaolann
menskajaollan
valijskajagwlân
kornskajagwlan
bretonskajagloan

ramanskija

partuhalskaja
halicyjskajala
hišpanskajalana
katalonskajallana
aksytanskajalana
francuskajalaine
karsykanskajalana
sardynskajalana
italjanskajalana
fryulskajalane
retaramanskajalauna
rumynskajalână

hiermanskija

iślandzkajaull
farerskajaull
švedzkajaull
narveskaja nyn.ull
narveskaja bok.ull
dackajauld
niamieckajaWolle
luksemburskajaWoll
vilamoŭskajawuuł
niderlandzkajawol
fryskajawol
anhielskajawool

słavianskija

maskalskajaшерсть (šerst’)
ukrainskajaвовна (vovna)
biełaruskajaвоўна / voŭna
polskajawełna
kašubskajawôłna
nižniełužyckajawałma
vierchnie­łužyckajawołma
českaja 
słavackaja 
słavienskajavolna
charvackajavuna
serbskajaвуна / vuna
makiedonskajaволна +, волница (volna +, volnica)
baŭharskajaвълна (vălna)

bałtyjskija

litoŭskajavìlnos
łathalskaja 
łatyskajavilna

fina-vuhorskija

liŭskajavīla
estonskajavill
finskajavilla
paŭnoč­na­sa­am­skaja 
vuhorskajagyapjú

ciurskija

krymska­tatarskajayün
tureckajayün

baskonskajaartile
albanskajalesh
hreckajaμαλλί
maltyjskajasuf
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.