iślandzkaja
sár
finskaja
haava
farerskaja
sár
narveskaja
(nynorsk)

sår
švedzkaja
sår
narveskaja
(bokmål)

sår
estonskaja
haav
šatlandzkaja
leòn
liŭskaja
šȱv
łatyskaja
brūce
łathalskaja
ciertums
litoŭskaja
žaizdà
dackaja
sår
menskaja
lhot
biełaruskaja
рана
rana
kašubskaja
rena
irlandzkaja
créacht
fryskaja
wûne
valijskaja
clwyf +, anaf
anhielskaja
wound
polskaja
rana
kornskaja
goli +, brew
niderlandzkaja
wond
nižniełužyckaja
rana
vierchnie­łužyckaja
rana
bretonskaja
gouli +, gloaz
maskalskaja
рана
(rana)
niamieckaja
Wunde
ukrainskaja
рана
(rana)
luksemburskaja
Wonn
českaja
rána
słavackaja
rana
francuskaja
plaie +, blessure
krymska­tatarskaja
yara
vuhorskaja
seb
retaramanskaja
plaja +, blessura
rumynskaja
rană
słavienskaja
rana
fryulskaja
feride
charvackaja
rana
serbskaja
рана
rana
halicyjskaja
ferida
baskonskaja
zauri
katalonskaja
ferida
italjanskaja
ferita
baŭharskaja
рана
(rana)
makiedonskaja
рана
(rana)
karsykanskaja
piaga
albanskaja
plagë
tureckaja
yara
hišpanskaja
herida
partuhalskaja
ferida
sardynskaja
 
aksytanskaja
nafra +, plaga
hreckaja
πληγή +, τραύμα
tamaziht
 
arabskaja
maltyjskaja
ferita
vilamoŭskaja
 
paŭnoč­na­sa­am­skaja
hávvi
« ramka    |    raści »

kielckija

šatlandzkajaleòn
irlandzkajacréacht
menskajalhot
valijskajaclwyf +, anaf
kornskajagoli +, brew
bretonskajagouli +, gloaz

ramanskija

partuhalskajaferida
halicyjskajaferida
hišpanskajaherida
katalonskajaferida
aksytanskajanafra +, plaga
francuskajaplaie +, blessure
karsykanskajapiaga
sardynskaja 
italjanskajaferita
fryulskajaferide
retaramanskajaplaja +, blessura
rumynskajarană

hiermanskija

iślandzkajasár
farerskajasár
švedzkajasår
narveskaja nyn.sår
narveskaja bok.sår
dackajasår
niamieckajaWunde
luksemburskajaWonn
vilamoŭskaja 
niderlandzkajawond
fryskajawûne
anhielskajawound

słavianskija

maskalskajaрана (rana)
ukrainskajaрана (rana)
biełaruskajaрана / rana
polskajarana
kašubskajarena
nižniełužyckajarana
vierchnie­łužyckajarana
českajarána
słavackajarana
słavienskajarana
charvackajarana
serbskajaрана / rana
makiedonskajaрана (rana)
baŭharskajaрана (rana)

bałtyjskija

litoŭskajažaizdà
łathalskajaciertums
łatyskajabrūce

fina-vuhorskija

liŭskajašȱv
estonskajahaav
finskajahaava
paŭnoč­na­sa­am­skajahávvi
vuhorskajaseb

ciurskija

krymska­tatarskajayara
tureckajayara

baskonskajazauri
albanskajaplagë
hreckajaπληγή +, τραύμα
maltyjskajaferita
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.