Hramatyka vier­ch­nie­łužyckaj movy

THE PERFECTUM TENSE

The perfectum is the most commonly used Upper Sorbian past tense. In conversational speech it may describe any past action and be the only past tense. The written language uses it first of all when the action's consequence exists in the present:

perfectum:

Wón je wotčinił wokno

He has opened the window (the window is still opened)

preteritum:

Wón wotčini wokno

He opened the window (but it may be already closed)

The perfectum forms are made out of the present tense form of the być je auxiliary verb and the L-participle.

One must remember, that both the auxiliary verb and the participle have to correspond in terms of singular/dual/plural with the sentence's subject. The auxiliary verb also corresponds with the subject of a sentence in terms of person and the participle in terms of gender.

Here you have an example of a paradigm of a verb in the perfectum tense:

the perfectum tense

A npf. verb: pisać pisa to write

singular dual plural

1 masc. sym pisał smój pisałoj smy pisali

fem. sym pisała

2 masc. sy pisał stej pisałoj sće pisali

fem. sy pisała

3 masc. je pisał stej pisałoj su pisali

fem. je pisała

neut. je pisało

the perfectum tense

A pf. verb: wzać wozmje to take

singular dual plural

1 masc. sym wzał smój wzałoj smy wzali

fem. sym wzała

2 masc. sy wzał stej wzałoj sće wzali

fem. sy wzała

3 masc. je wzał stej wzałoj su wzali

fem. je wzała

neut. je wzało

As one can see there is no neuter form in the 1st and the 2nd person and ther is the same form for each gender in the dual and plural.

Back to the Verbs

Back to the contentsBack to the contents
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.