Hramatyka vier­ch­nie­łužyckaj movy

THE PRESENT TENSE

The present tense forms use the present stem of a nonperfective verb. Perfective verbs doesn't have the present tense at all.

The following table shows the endings that are used when making the present tense forms:

-e- stems -i- / -y- stems -a- stems

sing. 1. -u -''u -a-m

2. -'e-š -i-š (-y-š) -a-š

3. -'e -i (-y) -a

du. 1. -'e-moj -i-moj (-y-moj) -a-moj

2. -'e-tej -i-tej (-y-tej) -a-tej

3. -'e-tej -i-tej (-y-tej) -a-tej

plur. 1. -'e-my -i-my (-y-my) -a-my

2. -'e-će -i-će (-y-će) -a-će

3. -'e-ja -''a -a-ja

The single apostrophe before an ending shows that the preceding consonant of the verb's stem alternates according to the rules that are explained here.

The double apostrophe before an ending shows that the preceding consonant of the verb's stem alternates according to the rules that are explained here.

In the 2nd and 3rd person dual the endings may also include -taj when the subject of an action is a masculine person, for instance:

Dwaj bratraj čitatej/čitataj knihu.

The two brothers are reading a book

Dwě sotře čitatej knihu.

The two sisters are reading a book

An -e- stem verb: njesć njese npf. to carry

singular dual plural

1 njesu njesemoj njesemy

2 njeseš njesetej njeseće

3 niese njesetej njeseja

An -i-/-y- stem verb: widźeć widźi npf. to see

singular dual plural

1 widźu widźimoj widźimy

2 widźiš widźitej widźiće

3 widźi widźitej widźa

An -i-/-y- stem verb: prosyć prosy npf. to ask

singular dual plural

1 prošu prosymoj prosymy

2 prosyš prosytej prosyće

3 prosy prosytej proša

An -a- stem verb: pisać pisa npf. to write

singular dual plural

1 pisam pisamoj pisamy

2 pisaš pisatej pisaće

3 pisa pisatej pisajaBack to the contents
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.