iślandzkaja
súpa
finskaja
keitto
farerskaja
súpan
narveskaja
(nynorsk)

suppe
švedzkaja
soppa
narveskaja
(bokmål)

suppe
estonskaja
supp
šatlandzkaja
brot
liŭskaja
rok +, līem
łatyskaja
zupa
łathalskaja
virīņs
litoŭskaja
sriubà
dackaja
suppe
menskaja
awree +, anvroie
biełaruskaja
суп
sup
kašubskaja
zupa
irlandzkaja
anraith
fryskaja
sop
valijskaja
cawl
anhielskaja
soup
polskaja
zupa
kornskaja
kowl
niderlandzkaja
soep
nižniełužyckaja
pólewanka +, zupa
vierchnie­łužyckaja
poliwka
bretonskaja
soubenn
maskalskaja
суп
(sup)
niamieckaja
Suppe
ukrainskaja
суп
(sup)
luksemburskaja
Zopp
českaja
polévka
słavackaja
polievka
francuskaja
soupe
krymska­tatarskaja
şorba
vuhorskaja
leves
retaramanskaja
schuppa
rumynskaja
supă
słavienskaja
juha
fryulskaja
brût
charvackaja
juha
serbskaja
супа
supa
halicyjskaja
sopa
baskonskaja
zopa
katalonskaja
sopa
italjanskaja
minestra
baŭharskaja
супа
(supa)
makiedonskaja
чорба +, супа
(čorba +, supa)
karsykanskaja
suppa
albanskaja
supë
tureckaja
çorba
hišpanskaja
sopa
partuhalskaja
sopa
sardynskaja
 
aksytanskaja
sopa
hreckaja
σούπα
tamaziht
 
arabskaja
حساء +, شربة
maltyjskaja
soppa
vilamoŭskaja
züp
paŭnoč­na­sa­am­skaja
málli
« sukienka    |    sušyć »

kielckija

šatlandzkajabrot
irlandzkajaanraith
menskajaawree +, anvroie
valijskajacawl
kornskajakowl
bretonskajasoubenn

ramanskija

partuhalskajasopa
halicyjskajasopa
hišpanskajasopa
katalonskajasopa
aksytanskajasopa
francuskajasoupe
karsykanskajasuppa
sardynskaja 
italjanskajaminestra
fryulskajabrût
retaramanskajaschuppa
rumynskajasupă

hiermanskija

iślandzkajasúpa
farerskajasúpan
švedzkajasoppa
narveskaja nyn.suppe
narveskaja bok.suppe
dackajasuppe
niamieckajaSuppe
luksemburskajaZopp
vilamoŭskajazüp
niderlandzkajasoep
fryskajasop
anhielskajasoup

słavianskija

maskalskajaсуп (sup)
ukrainskajaсуп (sup)
biełaruskajaсуп / sup
polskajazupa
kašubskajazupa
nižniełužyckajapólewanka +, zupa
vierchnie­łužyckajapoliwka
českajapolévka
słavackajapolievka
słavienskajajuha
charvackajajuha
serbskajaсупа / supa
makiedonskajaчорба +, супа (čorba +, supa)
baŭharskajaсупа (supa)

bałtyjskija

litoŭskajasriubà
łathalskajavirīņs
łatyskajazupa

fina-vuhorskija

liŭskajarok +, līem
estonskajasupp
finskajakeitto
paŭnoč­na­sa­am­skajamálli
vuhorskajaleves

ciurskija

krymska­tatarskajaşorba
tureckajaçorba

baskonskajazopa
albanskajasupë
hreckajaσούπα
maltyjskajasoppa
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.