iślandzkaja
hjól
finskaja
pyörä
farerskaja
hjól
narveskaja
(nynorsk)

hjul
švedzkaja
hjul
narveskaja
(bokmål)

hjul
estonskaja
ratas
šatlandzkaja
roth
liŭskaja
kȭr
łatyskaja
ritenis
łathalskaja
skrytuļs
litoŭskaja
rãtas
dackaja
hjul
menskaja
queeyl
biełaruskaja
кола
koła
kašubskaja
kòło
irlandzkaja
roth
fryskaja
tsjil
valijskaja
olwyn +, rhod
anhielskaja
wheel
polskaja
koło
kornskaja
ros
niderlandzkaja
wiel
nižniełužyckaja
 
vierchnie­łužyckaja
 
bretonskaja
rod
maskalskaja
колесо
(koleso)
niamieckaja
Rad
ukrainskaja
колесо
(koleso)
luksemburskaja
Rad
českaja
kolo
słavackaja
koleso
francuskaja
roue
krymska­tatarskaja
teger
vuhorskaja
kerék
retaramanskaja
roda
rumynskaja
roată
słavienskaja
kolo
fryulskaja
rovede +, ruede
charvackaja
kotač
serbskaja
точак
točak
halicyjskaja
roda
baskonskaja
gurpil
katalonskaja
roda
italjanskaja
ruota
baŭharskaja
колело
(kolelo)
makiedonskaja
тркало
(trkalo)
karsykanskaja
rota
albanskaja
rrotë
tureckaja
tekerlek
hišpanskaja
rueda
partuhalskaja
roda
sardynskaja
 
aksytanskaja
ròda
hreckaja
ρόδα
tamaziht
 
arabskaja
قرص
maltyjskaja
rota
vilamoŭskaja
raod
paŭnoč­na­sa­am­skaja
juvla
« kniha     |     komin »

kielckija

šatlandzkajaroth
irlandzkajaroth
menskajaqueeyl
valijskajaolwyn +, rhod
kornskajaros
bretonskajarod

ramanskija

partuhalskajaroda
halicyjskajaroda
hišpanskajarueda
katalonskajaroda
aksytanskajaròda
francuskajaroue
karsykanskajarota
sardynskaja 
italjanskajaruota
fryulskajarovede +, ruede
retaramanskajaroda
rumynskajaroată

hiermanskija

iślandzkajahjól
farerskajahjól
švedzkajahjul
narveskaja nyn.hjul
narveskaja bok.hjul
dackajahjul
niamieckajaRad
luksemburskajaRad
vilamoŭskajaraod
niderlandzkajawiel
fryskajatsjil
anhielskajawheel

słavianskija

maskalskajaколесо (koleso)
ukrainskajaколесо (koleso)
biełaruskajaкола / koła
polskajakoło
kašubskajakòło
nižniełužyckaja 
vierchnie­łužyckaja 
českajakolo
słavackajakoleso
słavienskajakolo
charvackajakotač
serbskajaточак / točak
makiedonskajaтркало (trkalo)
baŭharskajaколело (kolelo)

bałtyjskija

litoŭskajarãtas
łathalskajaskrytuļs
łatyskajaritenis

fina-vuhorskija

liŭskajakȭr
estonskajaratas
finskajapyörä
paŭnoč­na­sa­am­skajajuvla
vuhorskajakerék

ciurskija

krymska­tatarskajateger
tureckajatekerlek

baskonskajagurpil
albanskajarrotë
hreckajaρόδα
maltyjskajarota
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.