Uporabljamo piškotke Google za prilagajanje oglasov in analizo prometa na našem spletnem mestu. Podatke o vaši uporabi spletnega mesta delimo z Google. Podrobnosti
Latinizator
Orodje za prečrkovanje besedil in spletnih strani iz latinice v cirilico
Določite jezik različica prečrkovanja:
Vnesite naslov strani ali vpišite besedilo v levo polje spodaj:

Vpišite besedilo v beloruščini
Preostane znakov: 1500
Besedilo v latinici
Beloruska abeceda – preglednica prečrkovanja
cirilicalatinica
klasičnauradnaarhaična
А аА а
Б бB b
В вV vW w
Г гH h (G g (1))
Ґ ґ (2)G g
Д дD d
Е еJe je (3), ie (4), e (5)
Ё ёJo jo (3), io (4), o (5)
Ж жŽ žŻ ż
З з
Зь зь
Z z
Ź ź
І іI i
Й йJ j
cirilicalatinica
klasičnauradnaarhaična
К кK k
Л л (6)
Л л (7)
Ль ль
Ł ł
L l
L l
L l
L l
Ĺ ĺ
Ł ł
L l
L l
М мM m
Н н
Нь нь
N n
Ń ń
О оO o
П пP p
Р рR r
С с
Сь сь
S s
Ś ś
Т тT t
У уU u
cirilicalatinica
klasičnauradnaarhaična
Ў ўŬ ŭ
Ф фF f
Х хCh ch
Ц ц
Ць ць
C c
Ć ć
Ч чČ čCz cz
Ш шŠ šSz sz
Ы ыY y
Ь ьˊ (ostrivec nad prejšnjo črko)
Э эE e
Ю юJu ju (3), iu (4), u (5)
Я яJa ja (3), ia (4), a (5)
'(izpušča se)
POJASNILA
1 v besedah guzik, ganak, gont; fakultativno v soglasniškem sklopu -зг-, npr. mazgi, miazga; v nekaterih izposojenkah;
2 samo fakultativno v taraškievici;
3 na začetku besede, za samoglasniki, za izpuščajem in za soglasnikom ў;
4 za soglasniki razen ў (vedno) in razen л (v klasični in arhaični pisavi);
5 za л v klasični in arhaični pisavi;
6 ne pred е, ё, і, ю, я.
7 pred е, ё, і, ю, я.
BaltoSlav / Latinizator
Copyright © 2015 BALTOSLAV. Vse pravice pridržane.
Vse uporabljene slike so javna last.