Hramatyka vier­ch­nie­łužyckaj movy

Under construction!

THE PRETERITUM TENSE

The preteritum tense is used mainly in the written and officialy spoken language but not in the conversational one.

The way of making the preteritum forms depends on the perfectiveness or non-perfectiveness of a verb

The non-perfective verbs use the present stem followed by these endings:

singular dual plural

1 -ch -chmoj -chmy

2 -še -štej -šće

3 -še -štej -chu

The -i-/-y- stem verbs change the final vocal of their stems into -a- before these endings. For example the 1 pl. form of the wučić wuči verb is wuč-i-my in the present tense and wuč-a-chmy in the preteritum.

One must also remeber that any a between two soft consonants becomes e (compare the following preteritum forms of the verb wučić wuči: wuč-a-ch in 1 sing. and wuč-e-še in the 2 sing.).

Here you have some examples of paradigms of non-perfective verbs in the preteritum tense:

An -e- stem verb: njesć njese npf. to carry

singular dual plural

1 njesech njesechmoj njesechmy

2 njeseše njeseštej njesešće

3 nieseše njeseštej njesechu

An -i-/-y- stem verb: wučić wuči npf. to teach

singular dual plural

1 wučach wučachmoj wučachmy

2 wučeše wučeštej wučešće

3 wučeše wučeštej wučachu

An -a- stem verb: wołać woła npf. to call

singular dual plural

1 wołach wołachmoj wołachmy

2 wołaše wołaštej wołašće

3 wołaše wołaštej wołachu

Those of the non-perfective verbs the stems of which end in -ować in the infinitive and in -uje in the present make an exception and use the infinitive stem in the preteritum tense.

An -e- stem verb: kupować kupuje npf. to buy

singular dual plural

1 kupowach kupowachmoj kupowachmy

2 kupowaše kupowaštej kupowašće

3 kupowaše kupowaštej kupowachu

The perfective verbs use the infinitive stem followed by these endings:

singular dual plural

1 -(e)ch -(e)chmoj -(e)chmy

2 -(e) -(e)štej -(e)šće

3 -(e) -(e)štej -(e)chu

The -e- in the preteritum endings for perfective verbs appears only after those of infinitive stems that end in a consonant.

Here you have some examples of paradigms of perfective verbs in the preteritum tense:

A consonant stem verb: přinjesć přinjese pf. to bring

singular dual plural

1 přinjesech přinjesechmoj přinjesechmy

2 přinjese přinjeseštej přinjesešće

3 přinjese přinjeseštej přinjesechu

A vocal stem verb: wupić wupije pf. to drink

singular dual plural

1 wupich wupichmoj wupichmy

2 wupi wupištej wupišće

3 wupi wupištej wupichu

A vocal stem verb: wzać wozmje pf. to take

singular dual plural

1 wzach wzachmoj wzachmy

2 wza wzaštej wzašće

3 wza wzaštej wzachuBack to the contents
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.