Овај сајт користи Гоогле колачиће за персонализацију огласа и анализу промета. Информације о коришћењу нашег сајта такође делимо са Гоогле-ом. Погледајте детаље.
Латинизатор
Алат за конвертовање текстова и интернетских страница из ћирилице у латиницу
Језик текста
Унесите веб адресу или унесите текст у лево поље испод:

Унесите текст на српском језику
Преостало знакова: 1500
Текст на латиници
српска азбука – табела транслитерације
ћирилицалатиница
А аA a
Б бB b
В вV v
Г гG g
Д дD d
Ђ ђĐ đ
Е еE e
Ж жŽ ž
З зZ z
И иI i
ћирилицалатиница
J jJ j
К кK k
Л лL l
Љ љLj lj
М мM m
Н нN n
Њ њNj nj
О оO o
П пP p
Р рR r
ћирилицалатиница
С сS s
Т тT t
Ћ ћĆ ć
У уU u
Ф фF f
Х хX x
Ц цC c
Ч чČ č
Џ џDž dž
Ш шŠ š
Балто­Слав / Латинизатор
Copyright © 2015 BALTOSLAV. Сва права задржана.
Све употребљене слике припадају јавном домену.