Овај сајт користи Гоогле колачиће за персонализацију огласа и анализу промета. Информације о коришћењу нашег сајта такође делимо са Гоогле-ом. Погледајте детаље.
Латинизатор
Алат за конвертовање текстова и интернетских страница из ћирилице у латиницу
Језик текста варијанта транслитерације:
Унесите веб адресу или унесите текст у лево поље испод:

Унесите текст на белоруском језику
Преостало знакова: 1500
Текст на латиници
белоруска азбука – табела транслитерације
ћирилицалатиница
клас.зван.арх.
А аА а
Б бB b
В вV vW w
Г гH h (G g (1))
Ґ ґ (2)G g
Д дD d
Е еJe je (3), ie (4), e (5)
Ё ёJo jo (3), io (4), o (5)
Ж жŽ žŻ ż
З з
Зь зь
Z z
Ź ź
І іI i
Й йJ j
ћирилицалатиница
клас.зван.арх.
К кK k
Л л (6)
Л л (7)
Ль ль
Ł ł
L l
L l
L l
L l
Ĺ ĺ
Ł ł
L l
L l
М мM m
Н н
Нь нь
N n
Ń ń
О оO o
П пP p
Р рR r
С с
Сь сь
S s
Ś ś
Т тT t
У уU u
ћирилицалатиница
клас.зван.арх.
Ў ўŬ ŭ
Ф фF f
Х хCh ch
Ц ц
Ць ць
C c
Ć ć
Ч чČ čCz cz
Ш шŠ šSz sz
Ы ыY y
Ь ьˊ (акут изнад претходног слова)
Э эE e
Ю юJu ju (3), iu (4), u (5)
Я яJa ja (3), ia (4), a (5)
'(изоставља се)
НАПОМЕНЕ
1 у речима guzik, ganak, gont; опционо у судласничком скупу -zg-, на пример mazgi, miazga; у неким посуђеним речима;
2 само опционо у тарашкјевици;
3 на почетку речи, иза самогласника, апострофа и сугласника ў;
4 иза сугласника осим ў (увек) и л (у класичном и архаичном правопису);
5 иза л (у класичном и архаичном правопису);
6 не испред е, ё, і, ю, я.
7 испред е, ё, і, ю, я.
Балто­Слав / Латинизатор
Copyright © 2015 BALTOSLAV. Сва права задржана.
Све употребљене слике припадају јавном домену.