Aukštutinės sorbų kalbos gramatika

Under construction!

The present tense


To put a verb into the present tense, we use the present stem of a nonperfective verb. Perfective verbs are not used in the present tense.

The following table shows the endings used to make the present tense forms:

numberperson-e- stems -i- / -y- stems -a- stems
sing.1.-u-”u-a-m
2.-’e-š-i-š (-y-š)-a-š
3.-’e-i (-y)-a
du.1.-’e-moj-i-moj (-y-moj)-a-moj
2.-’e-tej-i-tej (-y-tej)-a-tej
3.-’e-tej-i-tej (-y-tej)-a-tej
pl.1.-’e-my-i-my (-y-my)-a-my
2.-’e-će-i-će (-y-će)-a-će
3.-’e-ja-”a-a-ja

The palatalising -’e-, -”u- and -”a- endings


A single apostrophe before an ending indicates that some of the final consonants of the verb stems before such an ending alternate according to the following table:

consonant changeexample
1.sing > 2.sing
meaning
d > du > I go > you go
t > ćpletu > plećI knit > you knit
k > čpjeku > pječI bake > you bake
n > njsunu > sunjI glide > you glide
r > rjbjeru > bjerjI take > you take

A double apostrophe before an ending indicates that some of the final consonants of the verb stems before such an ending alternate according to the following table:

consonant changeexample
3.sing > 3.pl.
meaning
s > šnosy > nošahe carries > they carry (walking)
z > žwozy > wožahe carries > they carry (by vehicle)
b > bjdyrbi > dyrbjahe must > they must
p > pjćerpi > ćerpjahe suffers > they suffer

The 2nd and 3rd person dual ending


In the 2nd and 3rd person dual forms, when an action is performed by two male persons (ie. when a virile noun in dual is used as the subject of a sentence) we can facultatively use an eniding containing -taj instead of -tej, for instance:

Dwaj bratraj čitatej/čitataj knihu.
Two brothers are reading a book.

In any other case only the endings with the -tej element may be used:

Dwě sotře čitatej knihu.
Two sisters are reading a book.


Examples:


An -e- stem verb

njesć njese impf. to carry (while walking)

pers.singulardualplural
1njesunjesemojnjesemy
2njesešnjesetejnjeseće
3niesenjesetejnjeseja

An -i-/-y- stem verb

kónčić kónči impf. to finish

pers.singulardualplural
1kónčukónčimojkónčimy
2kónčiškónčitejkónčiće
3kónčikónčitejkónča

An -i-/-y- stem verb

prosyć prosy impf. to ask

pers.singulardualplural
1prošuprosymojprosymy
2prosyšprosytejprosyće
3prosyprosytejproša

An -a- stem verb

pisać pisa impf. to write

pers.singulardualplural
1pisampisamojpisamy
2pisašpisatejpisaće
3pisapisatejpisaja

Irregular verbs


być je impf. to be

pers.singulardualplural
1symsmójsmy
2systejsće
3jestejsu

hić dźe impf. to go (on foot)

pers.singulardualplural
1dudźemojdźemy
2dźešdźetejdźeće
3dźedźetejdu (literary)
dźeja (colloquial)

jěć jědźe impf. to go (by vehicle), to ride

pers.singulardualplural
1jědujědźemojjědźemy
2jědźešjědźetejjědźeće
3jědźejědźetejjědu (literary)
jědźeja (colloquial)Back to the contents
Šioje svetainėje naudojame slapukus. Tai darome dviem tikslams:

1. leisti išsaugoti vartotojo įrenginyje rezultatus, gautus žaidimuose Žodžiai ir paveiksliukiai ir Užpildyk spragas bei rezultatų statistiką rodyti puslapyje Jūsų rezultatai; informacija apie šiuos rezultatus nėra prieinama kitiems vartotojams, mes jos nekaupiame, neanalizuojame ir neduodame kitiems asmenims.

2. rodyti „Google“ skelbimus. Perskaitykite žemiau pateiktą informaciją apie „Google“ slapukus EEE ir ne EEE vartotojams (slinkite žemyn).

Vartotojai Europos ekonominės erdvės

„Google“ skelbimai, rodomi mūsų svetainėje EEE vartotojams, nėra suasmeninti. Nors šie skelbimai slapukų nenaudoja suasmeninimui, bet jie juos naudoja, kad būtų galima riboti dažnumą, parengti suvestines ataskaitas apie skelbimus ir kovoti su sukčiavimu ir piktnaudžiavimu.
Skaityti daugiau apie „Google“ slapukus.

Vartotojai ne iš Europos ekonominės erdvės

Ne EEE vartotojams naudojame „Google“ slapukus skelbimų suasmeninimui. Taip pat dalijamės su „Google“ informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine.
Skaityti daugiau apie„ Google“ slapukus

Slapukų blokavimas

Jei nesutinkate su mūsų slapukų naudojimu, slapukus turėtumėte išjungti naršyklės nustatymuose arba nesinaudoti mūsų svetaine.

Jei išjungsite slapukus, kai kurios žaidimų Žodžiai ir paveiksliukai ir Užpildyk spragas galimybės nebus prieinamos.
Gerai, suprantu.