Aukštutinės sorbų kalbos gramatika

Under construction!

The future tense


The way the future tense forms are built depends on the aspect (perfectiveness vs. imperfectiveness) of a given verb.

Perfective verbs have simple future forms (made of the main verb only) and the imperfective verbs have compound future forms (made of the main verb and an auxiliary verb).

The verbs być to be and měć to have, although both imperfective, have simple future forms that are created in an irregular way.


Perfective verbs in the future


Perfective verbs make their future tense forms using the present stem and the exact same endings that are used with imperfective verbs to form the present tense:


numberperson-e- stems -i- / -y- stems -a- stems
sing.1.-u-”u-a-m
2.-’e-š-i-š (-y-š)-a-š
3.-’e-i (-y)-a
du.1.-’e-moj-i-moj (-y-moj)-a-moj
2.-’e-tej-i-tej (-y-tej)-a-tej
3.-’e-tej-i-tej (-y-tej)-a-tej
pl.1.-’e-my-i-my (-y-my)-a-my
2.-’e-će-i-će (-y-će)-a-će
3.-’e-ja-”a-a-ja

Before the -’e-, -”u- and -”a- endings the same consonant changes apply as in the present tense.

Although these endings are the very same as in the present tense, there is no ambiguity in terms of tense when a particular verb form is considered. A perfective verb used with the above endings is always in future, since these verbs are not used for present at all. On the other hand, an imperfective verb with these endings attached is always in present as imperfective verbs make their future tense in a fully different way.

Consider the impf.-perf. verb pair pisać impf. and napisać perf., both of which mean to write. When we attach a 1st pers. sing. ending to their present stems we get pisam, which means I write / I am writing, and napisam, which means I will write / I will have vritten.


Examples:


An -e- stem verb

přinjesć přinjese perf. to bring (while walking)

pers.singulardualplural
1přinjesupřinjesemojpřinjesemy
2přinjesešpřinjesetejpřinjeseće
3přinjesepřinjesetejpřinjeseja

An -i-/-y- stem verb

skónčić skónči perf. to finish

pers.singulardualplural
1skónčuskónčimojskónčimy
2skónčišskónčitejskónčiće
3skónčiskónčitejskónča

An -i-/-y- stem verb

přeprosyć přeprosy perf. to invite

pers.singulardualplural
1přeprošupřeprosymojpřeprosymy
2přeprosyšpřeprosytejpřeprosyće
3přeprosypřeprosytejpřeproša

An -a- stem verb

napisać napisa perf. to write

pers.singulardualplural
1napisamnapisamojnapisamy
2napisašnapisatejnapisaće
3napisanapisatejnapisaja

Future forms of “być” and “měć”


być je impf. to be

pers.singulardualplural
1budubudźemojbudźemy
2budźešbudźetejbudźeće
3budźebudźetejbudu

měć ma impf. to have

pers.singulardualplural
1změjuzmějemojzmějemy
2změješzmějetejzmějeće
3změjezmějetejzměja

Imperfective verbs in the future


The future tense of imperfective verbs is fairy simple as all we need to do is to take the basic infinitive form of a werb and put the according future form of the być to bee auxiliary verb in front of it.


Examples:


An -e- stem verb

njesć njese impf. to carry (while walking)

pers.singulardualplural
1budu njesćbudźemoj njesćbudźemy njesć
2budźeš njesćbudźetej njesćbudźeće njesć
3budźe njesćbudźetej njesćbudu njesć

An -i-/-y- stem verb

kónčić kónči impf. to finish

pers.singulardualplural
1budu kónčićbudźemoj kónčićbudźemy kónčić
2budźeš kónčićbudźetej kónčićbudźeće kónčić
3budźe kónčićbudźetej kónčićbudu kónčić

An -i-/-y- stem verb

prosyć prosy impf. to ask

pers.singulardualplural
1budu prosyćbudźemoj prosyćbudźemy prosyć
2budźeš prosyćbudźetej prosyćbudźeće prosyć
3budźe prosyćbudźetej prosyćbudu prosyć

An -a- stem verb

pisać pisa impf. to write

pers.singulardualplural
1budu pisaćbudźemoj pisaćbudźemy pisać
2budźeš pisaćbudźetej pisaćbudźeće pisać
3budźe pisaćbudźetej pisaćbudu pisać

In a sentence, the two parts of a compound future form may be separated by other words, ex. budu tam čakać I will wait there. The order of the two parts may also be reversed, ex. spěwać budu přeco I will always sing.
Back to the contents
Šioje svetainėje naudojame slapukus. Tai darome dviem tikslams:

1. leisti išsaugoti vartotojo įrenginyje rezultatus, gautus žaidimuose Žodžiai ir paveiksliukiai ir Užpildyk spragas bei rezultatų statistiką rodyti puslapyje Jūsų rezultatai; informacija apie šiuos rezultatus nėra prieinama kitiems vartotojams, mes jos nekaupiame, neanalizuojame ir neduodame kitiems asmenims.

2. rodyti „Google“ skelbimus. Perskaitykite žemiau pateiktą informaciją apie „Google“ slapukus EEE ir ne EEE vartotojams (slinkite žemyn).

Vartotojai Europos ekonominės erdvės

„Google“ skelbimai, rodomi mūsų svetainėje EEE vartotojams, nėra suasmeninti. Nors šie skelbimai slapukų nenaudoja suasmeninimui, bet jie juos naudoja, kad būtų galima riboti dažnumą, parengti suvestines ataskaitas apie skelbimus ir kovoti su sukčiavimu ir piktnaudžiavimu.
Skaityti daugiau apie „Google“ slapukus.

Vartotojai ne iš Europos ekonominės erdvės

Ne EEE vartotojams naudojame „Google“ slapukus skelbimų suasmeninimui. Taip pat dalijamės su „Google“ informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine.
Skaityti daugiau apie„ Google“ slapukus

Slapukų blokavimas

Jei nesutinkate su mūsų slapukų naudojimu, slapukus turėtumėte išjungti naršyklės nustatymuose arba nesinaudoti mūsų svetaine.

Jei išjungsite slapukus, kai kurios žaidimų Žodžiai ir paveiksliukai ir Užpildyk spragas galimybės nebus prieinamos.
Gerai, suprantu.