iślandzkaja
heftari
finskaja
nitoja
farerskaja
heftimaskina
narveskaja
(nynorsk)

stiftemaskin
švedzkaja
häftapparat
narveskaja
(bokmål)

stiftemaskin
estonskaja
klammerdaja
šatlandzkaja
steiplear
liŭskaja
 
łatyskaja
skavotājs
łathalskaja
 
litoŭskaja
segìklis
dackaja
hæftemaskine
menskaja
steebleyr
biełaruskaja
стэплер
stepler
kašubskaja
 
irlandzkaja
stáplóir
fryskaja
nytmasine
valijskaja
staplwr
anhielskaja
stapler
polskaja
zszywacz
kornskaja
 
niderlandzkaja
nietmachine
nižniełužyckaja
 
vierchnie­łužyckaja
 
bretonskaja
klochederez
maskalskaja
степлер
(stepler)
niamieckaja
Heftgerät +, der Tacker
ukrainskaja
зшивач
(zšyvač)
luksemburskaja
Pëtzmaschinn
českaja
sešívačka
słavackaja
zošívačka
francuskaja
agrafeuse
krymska­tatarskaja
kenetlegiç
vuhorskaja
tűzőgép
retaramanskaja
 
rumynskaja
capsator
słavienskaja
spenjač
fryulskaja
 
charvackaja
heftalica
serbskaja
хефталица
heftalica
halicyjskaja
grampadora
baskonskaja
grapagailu
katalonskaja
engrapadora
italjanskaja
spillatrice
baŭharskaja
телбод
(telbod)
makiedonskaja
хефталка
(heftalka)
karsykanskaja
rampinaghja
albanskaja
 
tureckaja
zımba
hišpanskaja
grapadora
partuhalskaja
grampeador
sardynskaja
 
aksytanskaja
agrafador
hreckaja
συρραπτικό
tamaziht
 
arabskaja
دباسة‏
maltyjskaja
 
vilamoŭskaja
 
paŭnoč­na­sa­am­skaja
bábirduoran
« stary     |     štepsel »

kielckija

šatlandzkajasteiplear
irlandzkajastáplóir
menskajasteebleyr
valijskajastaplwr
kornskaja 
bretonskajaklochederez

ramanskija

partuhalskajagrampeador
halicyjskajagrampadora
hišpanskajagrapadora
katalonskajaengrapadora
aksytanskajaagrafador
francuskajaagrafeuse
karsykanskajarampinaghja
sardynskaja 
italjanskajaspillatrice
fryulskaja 
retaramanskaja 
rumynskajacapsator

hiermanskija

iślandzkajaheftari
farerskajaheftimaskina
švedzkajahäftapparat
narveskaja nyn.stiftemaskin
narveskaja bok.stiftemaskin
dackajahæftemaskine
niamieckajaHeftgerät +, der Tacker
luksemburskajaPëtzmaschinn
vilamoŭskaja 
niderlandzkajanietmachine
fryskajanytmasine
anhielskajastapler

słavianskija

maskalskajaстеплер (stepler)
ukrainskajaзшивач (zšyvač)
biełaruskajaстэплер / stepler
polskajazszywacz
kašubskaja 
nižniełužyckaja 
vierchnie­łužyckaja 
českajasešívačka
słavackajazošívačka
słavienskajaspenjač
charvackajaheftalica
serbskajaхефталица / heftalica
makiedonskajaхефталка (heftalka)
baŭharskajaтелбод (telbod)

bałtyjskija

litoŭskajasegìklis
łathalskaja 
łatyskajaskavotājs

fina-vuhorskija

liŭskaja 
estonskajaklammerdaja
finskajanitoja
paŭnoč­na­sa­am­skajabábirduoran
vuhorskajatűzőgép

ciurskija

krymska­tatarskajakenetlegiç
tureckajazımba

baskonskajagrapagailu
albanskaja 
hreckajaσυρραπτικό
maltyjskaja 
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.