iślandzkaja
korn
finskaja
vilja
farerskaja
korn
narveskaja
(nynorsk)

korn
švedzkaja
sädesslag
narveskaja
(bokmål)

korn
estonskaja
teravili
šatlandzkaja
arbhar
liŭskaja
tierāvīļa
łatyskaja
graudaugi
łathalskaja
zaļmaize
litoŭskaja
javaĩ
dackaja
kornsort
menskaja
 
biełaruskaja
збожжа
zbožža
kašubskaja
zbòżé
irlandzkaja
arbhar
fryskaja
nôt
valijskaja
grawnfwyd
anhielskaja
cereal
polskaja
zboże
kornskaja
greunvos
niderlandzkaja
graan
nižniełužyckaja
žyto +, trajda
vierchnie­łužyckaja
žito +, trejda
bretonskaja
ed
maskalskaja
злаки
(zlaki)
niamieckaja
Getreide
ukrainskaja
збіжжя
(zbižžja)
luksemburskaja
Getreide
českaja
obilí
słavackaja
obilie
francuskaja
céréale
krymska­tatarskaja
aşlıq
vuhorskaja
gabona
retaramanskaja
granezza
rumynskaja
cereală
słavienskaja
žito
fryulskaja
blave
charvackaja
žito
serbskaja
жито
žito
halicyjskaja
cereal
baskonskaja
zereal
katalonskaja
cereal
italjanskaja
cereale
baŭharskaja
 
 
makiedonskaja
жито
(žito)
karsykanskaja
cereale
albanskaja
drithi
tureckaja
tahıl
hišpanskaja
cereal
partuhalskaja
cereal
sardynskaja
 
aksytanskaja
cereal
hreckaja
δημητριακά
tamaziht
 
arabskaja
حبوب
maltyjskaja
ċereali
vilamoŭskaja
gytrad
paŭnoč­na­sa­am­skaja
 
« zaŭziatar     |     zbroja »

kielckija

šatlandzkajaarbhar
irlandzkajaarbhar
menskaja 
valijskajagrawnfwyd
kornskajagreunvos
bretonskajaed

ramanskija

partuhalskajacereal
halicyjskajacereal
hišpanskajacereal
katalonskajacereal
aksytanskajacereal
francuskajacéréale
karsykanskajacereale
sardynskaja 
italjanskajacereale
fryulskajablave
retaramanskajagranezza
rumynskajacereală

hiermanskija

iślandzkajakorn
farerskajakorn
švedzkajasädesslag
narveskaja nyn.korn
narveskaja bok.korn
dackajakornsort
niamieckajaGetreide
luksemburskajaGetreide
vilamoŭskajagytrad
niderlandzkajagraan
fryskajanôt
anhielskajacereal

słavianskija

maskalskajaзлаки (zlaki)
ukrainskajaзбіжжя (zbižžja)
biełaruskajaзбожжа / zbožža
polskajazboże
kašubskajazbòżé
nižniełužyckajažyto +, trajda
vierchnie­łužyckajažito +, trejda
českajaobilí
słavackajaobilie
słavienskajažito
charvackajažito
serbskajaжито / žito
makiedonskajaжито (žito)
baŭharskaja   

bałtyjskija

litoŭskajajavaĩ
łathalskajazaļmaize
łatyskajagraudaugi

fina-vuhorskija

liŭskajatierāvīļa
estonskajateravili
finskajavilja
paŭnoč­na­sa­am­skaja 
vuhorskajagabona

ciurskija

krymska­tatarskajaaşlıq
tureckajatahıl

baskonskajazereal
albanskajadrithi
hreckajaδημητριακά
maltyjskajaċereali
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.