iślandzkaja
glóð
finskaja
kekäle
farerskaja
glóð
narveskaja
(nynorsk)

glo
švedzkaja
glöd
narveskaja
(bokmål)

glo
estonskaja
hõõguvad söed
šatlandzkaja
grìosach
liŭskaja
tulsiž
łatyskaja
kvēlojošas ogles
łathalskaja
korstas ūgles
litoŭskaja
žarijà
dackaja
glød
menskaja
smarage
biełaruskaja
жар
žar
kašubskaja
żôr
irlandzkaja
aibhleog
fryskaja
gleone koal
valijskaja
marwor
anhielskaja
ember
polskaja
żar
kornskaja
 
niderlandzkaja
hete kolen
nižniełužyckaja
wugle
vierchnie­łužyckaja
wuhlo
bretonskaja
regez +, glaou-bev
maskalskaja
угли
(ugli)
niamieckaja
Glut
ukrainskaja
жар
(žar)
luksemburskaja
Glous
českaja
žár
słavackaja
pahreba
francuskaja
braise
krymska­tatarskaja
sıcaq
vuhorskaja
parázs
retaramanskaja
brastgida +, burnida
rumynskaja
tăciune
słavienskaja
žerjavica
fryulskaja
 
charvackaja
žar
serbskaja
жар
žar
halicyjskaja
 
baskonskaja
txingar
katalonskaja
brasa
italjanskaja
brace
baŭharskaja
жар
(zhar)
makiedonskaja
жар
(žar)
karsykanskaja
brasgia
albanskaja
 
tureckaja
kor
hišpanskaja
brasa
partuhalskaja
brasa
sardynskaja
braja
aksytanskaja
brasa
hreckaja
χόβολη
tamaziht
 
arabskaja
 
maltyjskaja
 
vilamoŭskaja
 
paŭnoč­na­sa­am­skaja
 
« žaroŭka    |    zaściežka »

kielckija

šatlandzkajagrìosach
irlandzkajaaibhleog
menskajasmarage
valijskajamarwor
kornskaja 
bretonskajaregez +, glaou-bev

ramanskija

partuhalskajabrasa
halicyjskaja 
hišpanskajabrasa
katalonskajabrasa
aksytanskajabrasa
francuskajabraise
karsykanskajabrasgia
sardynskajabraja
italjanskajabrace
fryulskaja 
retaramanskajabrastgida +, burnida
rumynskajatăciune

hiermanskija

iślandzkajaglóð
farerskajaglóð
švedzkajaglöd
narveskaja nyn.glo
narveskaja bok.glo
dackajaglød
niamieckajaGlut
luksemburskajaGlous
vilamoŭskaja 
niderlandzkajahete kolen
fryskajagleone koal
anhielskajaember

słavianskija

maskalskajaугли (ugli)
ukrainskajaжар (žar)
biełaruskajaжар / žar
polskajażar
kašubskajażôr
nižniełužyckajawugle
vierchnie­łužyckajawuhlo
českajažár
słavackajapahreba
słavienskajažerjavica
charvackajažar
serbskajaжар / žar
makiedonskajaжар (žar)
baŭharskajaжар (zhar)

bałtyjskija

litoŭskajažarijà
łathalskajakorstas ūgles
łatyskajakvēlojošas ogles

fina-vuhorskija

liŭskajatulsiž
estonskajahõõguvad söed
finskajakekäle
paŭnoč­na­sa­am­skaja 
vuhorskajaparázs

ciurskija

krymska­tatarskajasıcaq
tureckajakor

baskonskajatxingar
albanskaja 
hreckajaχόβολη
maltyjskaja 
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.