iślandzkaja
vestur
finskaja
länsi
farerskaja
vestur
narveskaja
(nynorsk)

vest
švedzkaja
väster
narveskaja
(bokmål)

vest
estonskaja
lääs
šatlandzkaja
iar
liŭskaja
vežgõr
łatyskaja
rietumi
łathalskaja
vokori
litoŭskaja
vakaraĩ
dackaja
vest
menskaja
eear
biełaruskaja
захад
zachad
kašubskaja
zôchód
irlandzkaja
iarthar
fryskaja
west
valijskaja
gorllewin
anhielskaja
west
polskaja
zachód
kornskaja
gorlewin
niderlandzkaja
west
nižniełužyckaja
pódwjacor
vierchnie­łužyckaja
zapad
bretonskaja
kornôg
maskalskaja
запад
(zapad)
niamieckaja
Westen
ukrainskaja
захід
(zachid)
luksemburskaja
Westen
českaja
západ
słavackaja
západ
francuskaja
ouest
krymska­tatarskaja
ğarp +, mağrip
vuhorskaja
nyugat
retaramanskaja
vest
rumynskaja
vest
słavienskaja
zahod
fryulskaja
ovest
charvackaja
zapad
serbskaja
запад
zapad
halicyjskaja
oeste
baskonskaja
mendebal +, sartalde
katalonskaja
oest
italjanskaja
ovest
baŭharskaja
запад
(zapad)
makiedonskaja
запад
(zapad)
karsykanskaja
punente
albanskaja
perëndim
tureckaja
batı
hišpanskaja
oeste
partuhalskaja
oeste
sardynskaja
 
aksytanskaja
oèst
hreckaja
δύση
tamaziht
 
arabskaja
غرب
maltyjskaja
punent
vilamoŭskaja
 
paŭnoč­na­sa­am­skaja
 
« zabyć, zabyvać    |    žalezka »

kielckija

šatlandzkajaiar
irlandzkajaiarthar
menskajaeear
valijskajagorllewin
kornskajagorlewin
bretonskajakornôg

ramanskija

partuhalskajaoeste
halicyjskajaoeste
hišpanskajaoeste
katalonskajaoest
aksytanskajaoèst
francuskajaouest
karsykanskajapunente
sardynskaja 
italjanskajaovest
fryulskajaovest
retaramanskajavest
rumynskajavest

hiermanskija

iślandzkajavestur
farerskajavestur
švedzkajaväster
narveskaja nyn.vest
narveskaja bok.vest
dackajavest
niamieckajaWesten
luksemburskajaWesten
vilamoŭskaja 
niderlandzkajawest
fryskajawest
anhielskajawest

słavianskija

maskalskajaзапад (zapad)
ukrainskajaзахід (zachid)
biełaruskajaзахад / zachad
polskajazachód
kašubskajazôchód
nižniełužyckajapódwjacor
vierchnie­łužyckajazapad
českajazápad
słavackajazápad
słavienskajazahod
charvackajazapad
serbskajaзапад / zapad
makiedonskajaзапад (zapad)
baŭharskajaзапад (zapad)

bałtyjskija

litoŭskajavakaraĩ
łathalskajavokori
łatyskajarietumi

fina-vuhorskija

liŭskajavežgõr
estonskajalääs
finskajalänsi
paŭnoč­na­sa­am­skaja 
vuhorskajanyugat

ciurskija

krymska­tatarskajağarp +, mağrip
tureckajabatı

baskonskajamendebal +, sartalde
albanskajaperëndim
hreckajaδύση
maltyjskajapunent
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.