iślandzkaja
bann
finskaja
kielto
farerskaja
forboð +, bann
narveskaja
(nynorsk)

forbud, forbod
švedzkaja
förbud
narveskaja
(bokmål)

forbud, forbod
estonskaja
keelatud
šatlandzkaja
toirmeasg
liŭskaja
kīeltõks
łatyskaja
aizliegums
łathalskaja
nūlīgums
litoŭskaja
draudìmas
dackaja
forbud
menskaja
tarmestey
biełaruskaja
забарона +, заказ
zabarona +, zakaz
kašubskaja
zakôz
irlandzkaja
cosc +, toirmeasc
fryskaja
ferbod
valijskaja
gwaharddiad
anhielskaja
ban
polskaja
zakaz
kornskaja
 
niderlandzkaja
verbod
nižniełužyckaja
zakaz
vierchnie­łužyckaja
zakaz
bretonskaja
berzidigezh
maskalskaja
запрет
(zapret)
niamieckaja
Verbot
ukrainskaja
заборона
(zaborona)
luksemburskaja
Verbuet
českaja
zákaz
słavackaja
zákaz
francuskaja
interdiction
krymska­tatarskaja
yasaq
vuhorskaja
tilalom
retaramanskaja
scumond
rumynskaja
interdicție
słavienskaja
prepoved
fryulskaja
diviêt
charvackaja
zabrana
serbskaja
забрана
zabrana
halicyjskaja
 
baskonskaja
debeku
katalonskaja
prohibició
italjanskaja
divieto
baŭharskaja
забрана
(zabrana)
makiedonskaja
забрана
(zabrana)
karsykanskaja
interdizzione
albanskaja
ndalim
tureckaja
yasak
hišpanskaja
prohibición
partuhalskaja
proibição
sardynskaja
 
aksytanskaja
interdiccion
hreckaja
απαγόρευση
tamaziht
 
arabskaja
maltyjskaja
mnigħ
vilamoŭskaja
ferböt
paŭnoč­na­sa­am­skaja
 
« vystava    |    žaba »

kielckija

šatlandzkajatoirmeasg
irlandzkajacosc +, toirmeasc
menskajatarmestey
valijskajagwaharddiad
kornskaja 
bretonskajaberzidigezh

ramanskija

partuhalskajaproibição
halicyjskaja 
hišpanskajaprohibición
katalonskajaprohibició
aksytanskajainterdiccion
francuskajainterdiction
karsykanskajainterdizzione
sardynskaja 
italjanskajadivieto
fryulskajadiviêt
retaramanskajascumond
rumynskajainterdicție

hiermanskija

iślandzkajabann
farerskajaforboð +, bann
švedzkajaförbud
narveskaja nyn.forbud, forbod
narveskaja bok.forbud, forbod
dackajaforbud
niamieckajaVerbot
luksemburskajaVerbuet
vilamoŭskajaferböt
niderlandzkajaverbod
fryskajaferbod
anhielskajaban

słavianskija

maskalskajaзапрет (zapret)
ukrainskajaзаборона (zaborona)
biełaruskajaзабарона +, заказ / zabarona +, zakaz
polskajazakaz
kašubskajazakôz
nižniełužyckajazakaz
vierchnie­łužyckajazakaz
českajazákaz
słavackajazákaz
słavienskajaprepoved
charvackajazabrana
serbskajaзабрана / zabrana
makiedonskajaзабрана (zabrana)
baŭharskajaзабрана (zabrana)

bałtyjskija

litoŭskajadraudìmas
łathalskajanūlīgums
łatyskajaaizliegums

fina-vuhorskija

liŭskajakīeltõks
estonskajakeelatud
finskajakielto
paŭnoč­na­sa­am­skaja 
vuhorskajatilalom

ciurskija

krymska­tatarskajayasaq
tureckajayasak

baskonskajadebeku
albanskajandalim
hreckajaαπαγόρευση
maltyjskajamnigħ
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.