iślandzkaja
austur
finskaja
itä
farerskaja
eystur
narveskaja
(nynorsk)

aust
švedzkaja
öster
narveskaja
(bokmål)

øst
estonskaja
ida
šatlandzkaja
ear
liŭskaja
mȱgõr
łatyskaja
austrumi
łathalskaja
reiti
litoŭskaja
rytaĩ
dackaja
øst
menskaja
niar
biełaruskaja
усход
uschod
kašubskaja
pòrénk
irlandzkaja
oirthear
fryskaja
east
valijskaja
dwyrain
anhielskaja
east
polskaja
wschód
kornskaja
est
niderlandzkaja
oost
nižniełužyckaja
pódzajtšo
vierchnie­łužyckaja
wuchod
bretonskaja
reter
maskalskaja
восток
(vostok)
niamieckaja
Osten
ukrainskaja
схід
(schid)
luksemburskaja
Osten
českaja
východ
słavackaja
východ
francuskaja
est
krymska­tatarskaja
şarq
vuhorskaja
kelet
retaramanskaja
ost
rumynskaja
est
słavienskaja
vzhod
fryulskaja
est
charvackaja
istok
serbskaja
исток
istok
halicyjskaja
leste
baskonskaja
ekialde
katalonskaja
est
italjanskaja
est
baŭharskaja
изток
(iztok)
makiedonskaja
исток
(istok)
karsykanskaja
estu
albanskaja
lindje
tureckaja
doğu
hišpanskaja
este
partuhalskaja
leste
sardynskaja
 
aksytanskaja
èst
hreckaja
ανατολή
tamaziht
 
arabskaja
شرق
maltyjskaja
lvant
vilamoŭskaja
miügia
paŭnoč­na­sa­am­skaja
 
« ty    |    uschody »

kielckija

šatlandzkajaear
irlandzkajaoirthear
menskajaniar
valijskajadwyrain
kornskajaest
bretonskajareter

ramanskija

partuhalskajaleste
halicyjskajaleste
hišpanskajaeste
katalonskajaest
aksytanskajaèst
francuskajaest
karsykanskajaestu
sardynskaja 
italjanskajaest
fryulskajaest
retaramanskajaost
rumynskajaest

hiermanskija

iślandzkajaaustur
farerskajaeystur
švedzkajaöster
narveskaja nyn.aust
narveskaja bok.øst
dackajaøst
niamieckajaOsten
luksemburskajaOsten
vilamoŭskajamiügia
niderlandzkajaoost
fryskajaeast
anhielskajaeast

słavianskija

maskalskajaвосток (vostok)
ukrainskajaсхід (schid)
biełaruskajaусход / uschod
polskajawschód
kašubskajapòrénk
nižniełužyckajapódzajtšo
vierchnie­łužyckajawuchod
českajavýchod
słavackajavýchod
słavienskajavzhod
charvackajaistok
serbskajaисток / istok
makiedonskajaисток (istok)
baŭharskajaизток (iztok)

bałtyjskija

litoŭskajarytaĩ
łathalskajareiti
łatyskajaaustrumi

fina-vuhorskija

liŭskajamȱgõr
estonskajaida
finskajaitä
paŭnoč­na­sa­am­skaja 
vuhorskajakelet

ciurskija

krymska­tatarskajaşarq
tureckajadoğu

baskonskajaekialde
albanskajalindje
hreckajaανατολή
maltyjskajalvant
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.