iślandzkaja
 
finskaja
varpunen
farerskaja
spurvur
narveskaja
(nynorsk)

sporv
švedzkaja
sparv
narveskaja
(bokmål)

spurv
estonskaja
varblane
šatlandzkaja
gealbhonn +, sporag
liŭskaja
vermlinki
łatyskaja
zvirbulis
łathalskaja
zvierbuļs
litoŭskaja
žvìrblis
dackaja
spurv
menskaja
jallyn
biełaruskaja
верабей
vierabiej
kašubskaja
warbel
irlandzkaja
gealbhan
fryskaja
mosk
valijskaja
aderyn +, sbrocsyn
anhielskaja
sparrow
polskaja
wróbel
kornskaja
golvan
niderlandzkaja
mus
nižniełužyckaja
wrobel
vierchnie­łužyckaja
wrobl
bretonskaja
golvan +, filip
maskalskaja
воробей
(vorobej)
niamieckaja
Sperling
ukrainskaja
горобець
(horobeć)
luksemburskaja
Spatz
českaja
vrabec
słavackaja
vrabec
francuskaja
moineau
krymska­tatarskaja
torğay
vuhorskaja
veréb
retaramanskaja
pasler
rumynskaja
vrabie
słavienskaja
vrabec
fryulskaja
passare +, passarat
charvackaja
vrabac
serbskaja
врабац
vrabac
halicyjskaja
pardal
baskonskaja
txolarre
katalonskaja
pardal
italjanskaja
passero
baŭharskaja
врабче
(vrabche)
makiedonskaja
врабец
(vrabec)
karsykanskaja
passeru
albanskaja
 
tureckaja
serçe
hišpanskaja
gorrión
partuhalskaja
pardal
sardynskaja
 
aksytanskaja
passerat
hreckaja
σπουργίτι
tamaziht
 
arabskaja
 
maltyjskaja
għasfur tal-bejt
vilamoŭskaja
śpielik
paŭnoč­na­sa­am­skaja
cizáš
« viejka     |     vierasień »

kielckija

šatlandzkajagealbhonn +, sporag
irlandzkajagealbhan
menskajajallyn
valijskajaaderyn +, sbrocsyn
kornskajagolvan
bretonskajagolvan +, filip

ramanskija

partuhalskajapardal
halicyjskajapardal
hišpanskajagorrión
katalonskajapardal
aksytanskajapasserat
francuskajamoineau
karsykanskajapasseru
sardynskaja 
italjanskajapassero
fryulskajapassare +, passarat
retaramanskajapasler
rumynskajavrabie

hiermanskija

iślandzkaja 
farerskajaspurvur
švedzkajasparv
narveskaja nyn.sporv
narveskaja bok.spurv
dackajaspurv
niamieckajaSperling
luksemburskajaSpatz
vilamoŭskajaśpielik
niderlandzkajamus
fryskajamosk
anhielskajasparrow

słavianskija

maskalskajaворобей (vorobej)
ukrainskajaгоробець (horobeć)
biełaruskajaверабей / vierabiej
polskajawróbel
kašubskajawarbel
nižniełužyckajawrobel
vierchnie­łužyckajawrobl
českajavrabec
słavackajavrabec
słavienskajavrabec
charvackajavrabac
serbskajaврабац / vrabac
makiedonskajaврабец (vrabec)
baŭharskajaврабче (vrabche)

bałtyjskija

litoŭskajažvìrblis
łathalskajazvierbuļs
łatyskajazvirbulis

fina-vuhorskija

liŭskajavermlinki
estonskajavarblane
finskajavarpunen
paŭnoč­na­sa­am­skajacizáš
vuhorskajaveréb

ciurskija

krymska­tatarskajatorğay
tureckajaserçe

baskonskajatxolarre
albanskaja 
hreckajaσπουργίτι
maltyjskajagħasfur tal-bejt
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.