iślandzkaja
kirsuber
finskaja
kirsikka
farerskaja
kirsuber
narveskaja
(nynorsk)

kirsebær
švedzkaja
körsbär
narveskaja
(bokmål)

kirsebær
estonskaja
kirss
šatlandzkaja
siris
liŭskaja
kiršõmȱŗa
łatyskaja
ķiršoga
łathalskaja
vīšne
litoŭskaja
vyšnià
dackaja
kirsebær
menskaja
shillish
biełaruskaja
вішня
višnia
kašubskaja
wisznia
irlandzkaja
silín
fryskaja
kers
valijskaja
ceirios
anhielskaja
cherry
polskaja
wiśnia
kornskaja
keres
niderlandzkaja
kers
nižniełužyckaja
wišnja
vierchnie­łužyckaja
wišnja
bretonskaja
kerez
maskalskaja
вишня
(višnja)
niamieckaja
Kirsche
ukrainskaja
вишня
(vyšnia)
luksemburskaja
Kiischt
českaja
višeň
słavackaja
višňa
francuskaja
cerise
krymska­tatarskaja
vişne
vuhorskaja
meggy
retaramanskaja
tscharescha
rumynskaja
vișină
słavienskaja
višnja
fryulskaja
duriês
charvackaja
višnja
serbskaja
вишња
višnja
halicyjskaja
cereixa
baskonskaja
gingondo
katalonskaja
guinda
italjanskaja
ciliegia
baŭharskaja
вишна
(vishna)
makiedonskaja
вишна
(višna)
karsykanskaja
chjarasgia
albanskaja
qershi
tureckaja
kiraz
hišpanskaja
cereza
partuhalskaja
cereja
sardynskaja
 
aksytanskaja
cerièra
hreckaja
κεράσι
tamaziht
 
arabskaja
maltyjskaja
ċirasa
vilamoŭskaja
 
paŭnoč­na­sa­am­skaja
 
« visieć    |    vocat »

kielckija

šatlandzkajasiris
irlandzkajasilín
menskajashillish
valijskajaceirios
kornskajakeres
bretonskajakerez

ramanskija

partuhalskajacereja
halicyjskajacereixa
hišpanskajacereza
katalonskajaguinda
aksytanskajacerièra
francuskajacerise
karsykanskajachjarasgia
sardynskaja 
italjanskajaciliegia
fryulskajaduriês
retaramanskajatscharescha
rumynskajavișină

hiermanskija

iślandzkajakirsuber
farerskajakirsuber
švedzkajakörsbär
narveskaja nyn.kirsebær
narveskaja bok.kirsebær
dackajakirsebær
niamieckajaKirsche
luksemburskajaKiischt
vilamoŭskaja 
niderlandzkajakers
fryskajakers
anhielskajacherry

słavianskija

maskalskajaвишня (višnja)
ukrainskajaвишня (vyšnia)
biełaruskajaвішня / višnia
polskajawiśnia
kašubskajawisznia
nižniełužyckajawišnja
vierchnie­łužyckajawišnja
českajavišeň
słavackajavišňa
słavienskajavišnja
charvackajavišnja
serbskajaвишња / višnja
makiedonskajaвишна (višna)
baŭharskajaвишна (vishna)

bałtyjskija

litoŭskajavyšnià
łathalskajavīšne
łatyskajaķiršoga

fina-vuhorskija

liŭskajakiršõmȱŗa
estonskajakirss
finskajakirsikka
paŭnoč­na­sa­am­skaja 
vuhorskajameggy

ciurskija

krymska­tatarskajavişne
tureckajakiraz

baskonskajagingondo
albanskajaqershi
hreckajaκεράσι
maltyjskajaċirasa
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.