iślandzkaja
fangelsi
finskaja
vankila
farerskaja
fongsul
narveskaja
(nynorsk)

fengsel
švedzkaja
fängelse
narveskaja
(bokmål)

fengsel
estonskaja
vangla
šatlandzkaja
prìosan
liŭskaja
vizākuodā
łatyskaja
cietums
łathalskaja
cītums
litoŭskaja
kalė́jimas
dackaja
fængsel
menskaja
pryssoon
biełaruskaja
турма
turma
kašubskaja
sôdzô
irlandzkaja
príosún
fryskaja
finzenis
valijskaja
carchar
anhielskaja
prison
polskaja
więzienie
kornskaja
prison
niderlandzkaja
gevangenis
nižniełužyckaja
popajźeństwo
vierchnie­łužyckaja
jastwo
bretonskaja
toull-bac’h
maskalskaja
тюрьма
(tjur’ma)
niamieckaja
Gefängnis
ukrainskaja
в’язниця +, тюрма
(vjaznycia +, tiurma)
luksemburskaja
Prisong
českaja
vězení +, věznice
słavackaja
väzenie +, väznica
francuskaja
prison
krymska­tatarskaja
apishane
vuhorskaja
börtön
retaramanskaja
praschun
rumynskaja
închisoare
słavienskaja
zapor +, ječa
fryulskaja
preson
charvackaja
zatvor
serbskaja
затвор
zatvor
halicyjskaja
prisión +, cárcere
baskonskaja
espetxe
katalonskaja
presó
italjanskaja
prigione
baŭharskaja
затвор
(zatvor)
makiedonskaja
затвор
(zatvor)
karsykanskaja
prigione
albanskaja
burg +, burgim
tureckaja
cezaevi
hišpanskaja
prisión
partuhalskaja
prisão
sardynskaja
 
aksytanskaja
preson
hreckaja
φυλακή
tamaziht
 
arabskaja
 
maltyjskaja
ħabs
vilamoŭskaja
gyfengnis
paŭnoč­na­sa­am­skaja
 
« try    |    tvar, abličča »

kielckija

šatlandzkajaprìosan
irlandzkajapríosún
menskajapryssoon
valijskajacarchar
kornskajaprison
bretonskajatoull-bac’h

ramanskija

partuhalskajaprisão
halicyjskajaprisión +, cárcere
hišpanskajaprisión
katalonskajapresó
aksytanskajapreson
francuskajaprison
karsykanskajaprigione
sardynskaja 
italjanskajaprigione
fryulskajapreson
retaramanskajapraschun
rumynskajaînchisoare

hiermanskija

iślandzkajafangelsi
farerskajafongsul
švedzkajafängelse
narveskaja nyn.fengsel
narveskaja bok.fengsel
dackajafængsel
niamieckajaGefängnis
luksemburskajaPrisong
vilamoŭskajagyfengnis
niderlandzkajagevangenis
fryskajafinzenis
anhielskajaprison

słavianskija

maskalskajaтюрьма (tjur’ma)
ukrainskajaв’язниця +, тюрма (vjaznycia +, tiurma)
biełaruskajaтурма / turma
polskajawięzienie
kašubskajasôdzô
nižniełužyckajapopajźeństwo
vierchnie­łužyckajajastwo
českajavězení +, věznice
słavackajaväzenie +, väznica
słavienskajazapor +, ječa
charvackajazatvor
serbskajaзатвор / zatvor
makiedonskajaзатвор (zatvor)
baŭharskajaзатвор (zatvor)

bałtyjskija

litoŭskajakalė́jimas
łathalskajacītums
łatyskajacietums

fina-vuhorskija

liŭskajavizākuodā
estonskajavangla
finskajavankila
paŭnoč­na­sa­am­skaja 
vuhorskajabörtön

ciurskija

krymska­tatarskajaapishane
tureckajacezaevi

baskonskajaespetxe
albanskajaburg +, burgim
hreckajaφυλακή
maltyjskajaħabs
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.