iślandzkaja
vindur
finskaja
tuuli
farerskaja
vindur
narveskaja
(nynorsk)

vind
švedzkaja
vind
narveskaja
(bokmål)

vind
estonskaja
tuul
šatlandzkaja
gaoth
liŭskaja
tūļ
łatyskaja
vējš
łathalskaja
viejs
litoŭskaja
vė́jas
dackaja
vind
menskaja
geay
biełaruskaja
вецер
viecier
kašubskaja
wiater
irlandzkaja
gaoth
fryskaja
wyn
valijskaja
gwynt
anhielskaja
wind
polskaja
wiatr
kornskaja
gwyns
niderlandzkaja
wind
nižniełužyckaja
wětš
vierchnie­łužyckaja
wětr
bretonskaja
avel
maskalskaja
ветер
(veter)
niamieckaja
Wind
ukrainskaja
вітер
(viter)
luksemburskaja
Wand
českaja
vítr
słavackaja
vietor
francuskaja
vent
krymska­tatarskaja
yel +, ruzgâr
vuhorskaja
szél
retaramanskaja
vent
rumynskaja
vânt
słavienskaja
veter
fryulskaja
vint
charvackaja
vjetar
serbskaja
ветар
vetar
halicyjskaja
vento
baskonskaja
haize
katalonskaja
vent
italjanskaja
vento
baŭharskaja
вятър
(vyatăr)
makiedonskaja
ветар +, ветер
(vetar +, veter)
karsykanskaja
ventu
albanskaja
erë
tureckaja
rüzgâr
hišpanskaja
viento
partuhalskaja
vento
sardynskaja
bentu
aksytanskaja
vent
hreckaja
άνεμος
tamaziht
ⴰⴹⵓ
arabskaja
ريح
maltyjskaja
riħ
vilamoŭskaja
wynd
paŭnoč­na­sa­am­skaja
 
« videlec     |     viejka »

kielckija

šatlandzkajagaoth
irlandzkajagaoth
menskajageay
valijskajagwynt
kornskajagwyns
bretonskajaavel

ramanskija

partuhalskajavento
halicyjskajavento
hišpanskajaviento
katalonskajavent
aksytanskajavent
francuskajavent
karsykanskajaventu
sardynskajabentu
italjanskajavento
fryulskajavint
retaramanskajavent
rumynskajavânt

hiermanskija

iślandzkajavindur
farerskajavindur
švedzkajavind
narveskaja nyn.vind
narveskaja bok.vind
dackajavind
niamieckajaWind
luksemburskajaWand
vilamoŭskajawynd
niderlandzkajawind
fryskajawyn
anhielskajawind

słavianskija

maskalskajaветер (veter)
ukrainskajaвітер (viter)
biełaruskajaвецер / viecier
polskajawiatr
kašubskajawiater
nižniełužyckajawětš
vierchnie­łužyckajawětr
českajavítr
słavackajavietor
słavienskajaveter
charvackajavjetar
serbskajaветар / vetar
makiedonskajaветар +, ветер (vetar +, veter)
baŭharskajaвятър (vyatăr)

bałtyjskija

litoŭskajavė́jas
łathalskajaviejs
łatyskajavējš

fina-vuhorskija

liŭskajatūļ
estonskajatuul
finskajatuuli
paŭnoč­na­sa­am­skaja 
vuhorskajaszél

ciurskija

krymska­tatarskajayel +, ruzgâr
tureckajarüzgâr

baskonskajahaize
albanskajaerë
hreckajaάνεμος
maltyjskajariħ
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.