iślandzkaja
turn
finskaja
torni
farerskaja
torn
narveskaja
(nynorsk)

tårn
švedzkaja
torn
narveskaja
(bokmål)

tårn
estonskaja
torn
šatlandzkaja
tùr
liŭskaja
toŗņ
łatyskaja
tornis
łathalskaja
tūrņs
litoŭskaja
bókštas
dackaja
tårn
menskaja
toor
biełaruskaja
вежа
vieža
kašubskaja
wieża +, préczel
irlandzkaja
túr
fryskaja
toer
valijskaja
tŵr
anhielskaja
tower
polskaja
wieża
kornskaja
tour
niderlandzkaja
toren
nižniełužyckaja
torm
vierchnie­łužyckaja
wěža
bretonskaja
tour
maskalskaja
башня
(bašnja)
niamieckaja
Turm
ukrainskaja
вежа
(veža)
luksemburskaja
Tuerm
českaja
věž
słavackaja
veža
francuskaja
tour
krymska­tatarskaja
qulle
vuhorskaja
torony
retaramanskaja
tur
rumynskaja
turn
słavienskaja
stolp
fryulskaja
tor
charvackaja
toranj +, kula
serbskaja
кула
kula
halicyjskaja
torre
baskonskaja
dorre
katalonskaja
torre
italjanskaja
torre
baŭharskaja
кула
(kula)
makiedonskaja
кула
(kula)
karsykanskaja
torra
albanskaja
kullë
tureckaja
kule
hišpanskaja
torre
partuhalskaja
torre
sardynskaja
 
aksytanskaja
torre
hreckaja
πύργος
tamaziht
 
arabskaja
برج
maltyjskaja
borġ
vilamoŭskaja
tüm
paŭnoč­na­sa­am­skaja
toardna
« vietraź    |    vilhać »

kielckija

šatlandzkajatùr
irlandzkajatúr
menskajatoor
valijskajatŵr
kornskajatour
bretonskajatour

ramanskija

partuhalskajatorre
halicyjskajatorre
hišpanskajatorre
katalonskajatorre
aksytanskajatorre
francuskajatour
karsykanskajatorra
sardynskaja 
italjanskajatorre
fryulskajator
retaramanskajatur
rumynskajaturn

hiermanskija

iślandzkajaturn
farerskajatorn
švedzkajatorn
narveskaja nyn.tårn
narveskaja bok.tårn
dackajatårn
niamieckajaTurm
luksemburskajaTuerm
vilamoŭskajatüm
niderlandzkajatoren
fryskajatoer
anhielskajatower

słavianskija

maskalskajaбашня (bašnja)
ukrainskajaвежа (veža)
biełaruskajaвежа / vieža
polskajawieża
kašubskajawieża +, préczel
nižniełužyckajatorm
vierchnie­łužyckajawěža
českajavěž
słavackajaveža
słavienskajastolp
charvackajatoranj +, kula
serbskajaкула / kula
makiedonskajaкула (kula)
baŭharskajaкула (kula)

bałtyjskija

litoŭskajabókštas
łathalskajatūrņs
łatyskajatornis

fina-vuhorskija

liŭskajatoŗņ
estonskajatorn
finskajatorni
paŭnoč­na­sa­am­skajatoardna
vuhorskajatorony

ciurskija

krymska­tatarskajaqulle
tureckajakule

baskonskajadorre
albanskajakullë
hreckajaπύργος
maltyjskajaborġ
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.