iślandzkaja
vog
finskaja
vaaka
farerskaja
vekt
narveskaja
(nynorsk)

vekt
švedzkaja
våg
narveskaja
(bokmål)

vekt
estonskaja
kaal
šatlandzkaja
sgàla
liŭskaja
vȱigõd
łatyskaja
svari
łathalskaja
bazvyns
litoŭskaja
svarstỹklės
dackaja
vægt
menskaja
scaailley
biełaruskaja
вагі
vahi
kašubskaja
wôga
irlandzkaja
scála
fryskaja
skeal
valijskaja
clorian +, mantol
anhielskaja
scales
polskaja
waga
kornskaja
mantol
niderlandzkaja
weegschaal
nižniełužyckaja
waga
vierchnie­łužyckaja
waha
bretonskaja
mentel
maskalskaja
весы
(vesy)
niamieckaja
Waage
ukrainskaja
ваги
(vahy)
luksemburskaja
Wo
českaja
váhy
słavackaja
váha
francuskaja
balance
krymska­tatarskaja
teraze
vuhorskaja
mérleg
retaramanskaja
stadaira
rumynskaja
cântar
słavienskaja
tehtnica
fryulskaja
pese
charvackaja
vaga
serbskaja
вага
vaga
halicyjskaja
balanza
baskonskaja
balantza
katalonskaja
balança
italjanskaja
bilancia
baŭharskaja
везни
(vezni)
makiedonskaja
вага
(vaga)
karsykanskaja
bilancia
albanskaja
peshore
tureckaja
tartı
hišpanskaja
balanza
partuhalskaja
balança
sardynskaja
bilantza
aksytanskaja
balança
hreckaja
ζυγός
tamaziht
 
arabskaja
ميزان
maltyjskaja
miżien
vilamoŭskaja
wöög
paŭnoč­na­sa­am­skaja
veakta
« vada    |    vałacuha »

kielckija

šatlandzkajasgàla
irlandzkajascála
menskajascaailley
valijskajaclorian +, mantol
kornskajamantol
bretonskajamentel

ramanskija

partuhalskajabalança
halicyjskajabalanza
hišpanskajabalanza
katalonskajabalança
aksytanskajabalança
francuskajabalance
karsykanskajabilancia
sardynskajabilantza
italjanskajabilancia
fryulskajapese
retaramanskajastadaira
rumynskajacântar

hiermanskija

iślandzkajavog
farerskajavekt
švedzkajavåg
narveskaja nyn.vekt
narveskaja bok.vekt
dackajavægt
niamieckajaWaage
luksemburskajaWo
vilamoŭskajawöög
niderlandzkajaweegschaal
fryskajaskeal
anhielskajascales

słavianskija

maskalskajaвесы (vesy)
ukrainskajaваги (vahy)
biełaruskajaвагі / vahi
polskajawaga
kašubskajawôga
nižniełužyckajawaga
vierchnie­łužyckajawaha
českajaváhy
słavackajaváha
słavienskajatehtnica
charvackajavaga
serbskajaвага / vaga
makiedonskajaвага (vaga)
baŭharskajaвезни (vezni)

bałtyjskija

litoŭskajasvarstỹklės
łathalskajabazvyns
łatyskajasvari

fina-vuhorskija

liŭskajavȱigõd
estonskajakaal
finskajavaaka
paŭnoč­na­sa­am­skajaveakta
vuhorskajamérleg

ciurskija

krymska­tatarskajateraze
tureckajatartı

baskonskajabalantza
albanskajapeshore
hreckajaζυγός
maltyjskajamiżien
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.