iślandzkaja
læra
finskaja
oppia
farerskaja
læra
narveskaja
(nynorsk)

læra (seg)
švedzkaja
lära
narveskaja
(bokmål)

lære (seg)
estonskaja
õppima
šatlandzkaja
ag ionnsachadh
liŭskaja
oppõ
łatyskaja
mācīties
łathalskaja
vuiceitīs
litoŭskaja
mókytis
dackaja
lære
menskaja
ynsagh
biełaruskaja
вучыцца +, навучацца
vučycca +, navučacca
kašubskaja
ùczëc sã
irlandzkaja
foghlaim
fryskaja
leare
valijskaja
dysgu
anhielskaja
learn
polskaja
uczyć się
kornskaja
 
niderlandzkaja
 
nižniełužyckaja
wuknuś
vierchnie­łužyckaja
wuknyć
bretonskaja
deskiñ
maskalskaja
учиться
(učit’sja)
niamieckaja
lernen
ukrainskaja
учитися
(učytysia)
luksemburskaja
léieren
českaja
učit se
słavackaja
učiť sa
francuskaja
apprendre
krymska­tatarskaja
ögrenmek +, oqumaq
vuhorskaja
tanul
retaramanskaja
emprender
rumynskaja
învăța
słavienskaja
učiti se
fryulskaja
imparâ
charvackaja
učiti
serbskaja
учити
učiti
halicyjskaja
aprender
baskonskaja
ikasi
katalonskaja
aprendre
italjanskaja
imparare
baŭharskaja
уча се
(ucha se)
makiedonskaja
се учи
(se uči)
karsykanskaja
amparà
albanskaja
 
tureckaja
öğrenmek
hišpanskaja
aprender
partuhalskaja
aprender
sardynskaja
 
aksytanskaja
 
hreckaja
 
tamaziht
 
arabskaja
 
maltyjskaja
tgħallem
vilamoŭskaja
łiyn
paŭnoč­na­sa­am­skaja
oahppat
« vučyć, navučać     |     vuhał »

kielckija

šatlandzkajaag ionnsachadh
irlandzkajafoghlaim
menskajaynsagh
valijskajadysgu
kornskaja 
bretonskajadeskiñ

ramanskija

partuhalskajaaprender
halicyjskajaaprender
hišpanskajaaprender
katalonskajaaprendre
aksytanskaja 
francuskajaapprendre
karsykanskajaamparà
sardynskaja 
italjanskajaimparare
fryulskajaimparâ
retaramanskajaemprender
rumynskajaînvăța

hiermanskija

iślandzkajalæra
farerskajalæra
švedzkajalära
narveskaja nyn.læra (seg)
narveskaja bok.lære (seg)
dackajalære
niamieckajalernen
luksemburskajaléieren
vilamoŭskajałiyn
niderlandzkaja 
fryskajaleare
anhielskajalearn

słavianskija

maskalskajaучиться (učit’sja)
ukrainskajaучитися (učytysia)
biełaruskajaвучыцца +, навучацца / vučycca +, navučacca
polskajauczyć się
kašubskajaùczëc sã
nižniełužyckajawuknuś
vierchnie­łužyckajawuknyć
českajaučit se
słavackajaučiť sa
słavienskajaučiti se
charvackajaučiti
serbskajaучити / učiti
makiedonskajaсе учи (se uči)
baŭharskajaуча се (ucha se)

bałtyjskija

litoŭskajamókytis
łathalskajavuiceitīs
łatyskajamācīties

fina-vuhorskija

liŭskajaoppõ
estonskajaõppima
finskajaoppia
paŭnoč­na­sa­am­skajaoahppat
vuhorskajatanul

ciurskija

krymska­tatarskajaögrenmek +, oqumaq
tureckajaöğrenmek

baskonskajaikasi
albanskaja 
hreckaja 
maltyjskajatgħallem
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.