iślandzkaja
háls
finskaja
kaula
farerskaja
hálsur
narveskaja
(nynorsk)

hals
švedzkaja
hals
narveskaja
(bokmål)

hals
estonskaja
kael
šatlandzkaja
muineal
liŭskaja
kaggõl
łatyskaja
kakls
łathalskaja
koklys
litoŭskaja
kãklas
dackaja
hals
menskaja
mwannal
biełaruskaja
шыя
šyja
kašubskaja
szëja
irlandzkaja
muineál
fryskaja
 
valijskaja
gwddf
anhielskaja
neck
polskaja
szyja
kornskaja
konna
niderlandzkaja
nek
nižniełužyckaja
šyja
vierchnie­łužyckaja
šija
bretonskaja
gouzoug
maskalskaja
шея
(šeja)
niamieckaja
Hals
ukrainskaja
шия
(šyja)
luksemburskaja
Hals
českaja
krk
słavackaja
krk +, šija
francuskaja
cou
krymska­tatarskaja
boyun
vuhorskaja
nyak
retaramanskaja
culiez +, gula
rumynskaja
gât
słavienskaja
vrat
fryulskaja
cuel
charvackaja
vrat
serbskaja
врат
vrat
halicyjskaja
colo +, pescozo
baskonskaja
lepo +, sama
katalonskaja
coll
italjanskaja
collo
baŭharskaja
врат
(vrat)
makiedonskaja
врат +, шија
(vrat +, šija)
karsykanskaja
collu
albanskaja
qafë
tureckaja
boyun
hišpanskaja
cuello
partuhalskaja
pescoço
sardynskaja
 
aksytanskaja
còl
hreckaja
λαιμός
tamaziht
 
arabskaja
 
maltyjskaja
għonq
vilamoŭskaja
 
paŭnoč­na­sa­am­skaja
čeabet
« šyć     |     syn »

kielckija

šatlandzkajamuineal
irlandzkajamuineál
menskajamwannal
valijskajagwddf
kornskajakonna
bretonskajagouzoug

ramanskija

partuhalskajapescoço
halicyjskajacolo +, pescozo
hišpanskajacuello
katalonskajacoll
aksytanskajacòl
francuskajacou
karsykanskajacollu
sardynskaja 
italjanskajacollo
fryulskajacuel
retaramanskajaculiez +, gula
rumynskajagât

hiermanskija

iślandzkajaháls
farerskajahálsur
švedzkajahals
narveskaja nyn.hals
narveskaja bok.hals
dackajahals
niamieckajaHals
luksemburskajaHals
vilamoŭskaja 
niderlandzkajanek
fryskaja 
anhielskajaneck

słavianskija

maskalskajaшея (šeja)
ukrainskajaшия (šyja)
biełaruskajaшыя / šyja
polskajaszyja
kašubskajaszëja
nižniełužyckajašyja
vierchnie­łužyckajašija
českajakrk
słavackajakrk +, šija
słavienskajavrat
charvackajavrat
serbskajaврат / vrat
makiedonskajaврат +, шија (vrat +, šija)
baŭharskajaврат (vrat)

bałtyjskija

litoŭskajakãklas
łathalskajakoklys
łatyskajakakls

fina-vuhorskija

liŭskajakaggõl
estonskajakael
finskajakaula
paŭnoč­na­sa­am­skajačeabet
vuhorskajanyak

ciurskija

krymska­tatarskajaboyun
tureckajaboyun

baskonskajalepo +, sama
albanskajaqafë
hreckajaλαιμός
maltyjskajagħonq
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.