iślandzkaja
skrúfa
finskaja
ruuvi
farerskaja
skrúva
narveskaja
(nynorsk)

skrue
švedzkaja
skruv
narveskaja
(bokmål)

skrue
estonskaja
kruvi
šatlandzkaja
sgriubha
liŭskaja
skrõuv
łatyskaja
skrūve
łathalskaja
škruba
litoŭskaja
var̃žtas
dackaja
skrue
menskaja
scrod
biełaruskaja
шруба
šruba
kašubskaja
szruwa
irlandzkaja
scriú
fryskaja
skroef
valijskaja
sgriw
anhielskaja
screw
polskaja
śruba
kornskaja
skrew
niderlandzkaja
schroef +, vijs
nižniełužyckaja
šruba
vierchnie­łužyckaja
šrub
bretonskaja
biñs
maskalskaja
винт
(vint)
niamieckaja
Schraube
ukrainskaja
гвинт
(hvynt)
luksemburskaja
Schrauf
českaja
šroub
słavackaja
skrutka
francuskaja
vis
krymska­tatarskaja
vint
vuhorskaja
csavar
retaramanskaja
struva
rumynskaja
șurub
słavienskaja
vijak
fryulskaja
vît
charvackaja
vijak
serbskaja
шраф +, вијак
šraf +, vijak
halicyjskaja
parafuso
baskonskaja
torloju
katalonskaja
caragol +, vis
italjanskaja
vite
baŭharskaja
винт
(vint)
makiedonskaja
шраф
(šraf)
karsykanskaja
vita
albanskaja
vidhë
tureckaja
vida
hišpanskaja
tornillo
partuhalskaja
parafuso
sardynskaja
 
aksytanskaja
vitz
hreckaja
βίδα
tamaziht
 
arabskaja
 
maltyjskaja
vit +, kamin
vilamoŭskaja
śraoj
paŭnoč­na­sa­am­skaja
skruva
« srebra    |    sšytak »

kielckija

šatlandzkajasgriubha
irlandzkajascriú
menskajascrod
valijskajasgriw
kornskajaskrew
bretonskajabiñs

ramanskija

partuhalskajaparafuso
halicyjskajaparafuso
hišpanskajatornillo
katalonskajacaragol +, vis
aksytanskajavitz
francuskajavis
karsykanskajavita
sardynskaja 
italjanskajavite
fryulskajavît
retaramanskajastruva
rumynskajașurub

hiermanskija

iślandzkajaskrúfa
farerskajaskrúva
švedzkajaskruv
narveskaja nyn.skrue
narveskaja bok.skrue
dackajaskrue
niamieckajaSchraube
luksemburskajaSchrauf
vilamoŭskajaśraoj
niderlandzkajaschroef +, vijs
fryskajaskroef
anhielskajascrew

słavianskija

maskalskajaвинт (vint)
ukrainskajaгвинт (hvynt)
biełaruskajaшруба / šruba
polskajaśruba
kašubskajaszruwa
nižniełužyckajašruba
vierchnie­łužyckajašrub
českajašroub
słavackajaskrutka
słavienskajavijak
charvackajavijak
serbskajaшраф +, вијак / šraf +, vijak
makiedonskajaшраф (šraf)
baŭharskajaвинт (vint)

bałtyjskija

litoŭskajavar̃žtas
łathalskajaškruba
łatyskajaskrūve

fina-vuhorskija

liŭskajaskrõuv
estonskajakruvi
finskajaruuvi
paŭnoč­na­sa­am­skajaskruva
vuhorskajacsavar

ciurskija

krymska­tatarskajavint
tureckajavida

baskonskajatorloju
albanskajavidhë
hreckajaβίδα
maltyjskajavit +, kamin
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.