iślandzkaja
aspas +, spergill
finskaja
parsa
farerskaja
aspargus
narveskaja
(nynorsk)

asparges
švedzkaja
sparris
narveskaja
(bokmål)

asparges
estonskaja
spargel
šatlandzkaja
aspàrag
liŭskaja
 
łatyskaja
sparģeļi
łathalskaja
 
litoŭskaja
smìdras
dackaja
asparges
menskaja
asparag
biełaruskaja
шпараг
šparah
kašubskaja
szpargla
irlandzkaja
lus súch
fryskaja
asperzje
valijskaja
merllys
anhielskaja
asparagus
polskaja
szparagi
kornskaja
merlosow
niderlandzkaja
asperges
nižniełužyckaja
gromak
vierchnie­łužyckaja
hromak
bretonskaja
asperjez
maskalskaja
спаржа
(sparža)
niamieckaja
Spargel
ukrainskaja
спаржа
(sparža)
luksemburskaja
Spargel
českaja
chřest
słavackaja
špargľa
francuskaja
asperge
krymska­tatarskaja
sparja
vuhorskaja
spárga
retaramanskaja
spargia
rumynskaja
sparanghel
słavienskaja
beluši +, šparglji
fryulskaja
sparc
charvackaja
šparoga
serbskaja
шпаргла
špargla
halicyjskaja
espárrago
baskonskaja
zainzuri
katalonskaja
espàrrec
italjanskaja
asparagi
baŭharskaja
аспержа
(asperzha)
makiedonskaja
шпаргла
(špargla)
karsykanskaja
sparaghiu
albanskaja
shpargull
tureckaja
kuşkonmaz
hišpanskaja
espárrago
partuhalskaja
espargo
sardynskaja
sparau
aksytanskaja
espargue
hreckaja
σπαράγγι
tamaziht
 
arabskaja
maltyjskaja
spraġ
vilamoŭskaja
 
paŭnoč­na­sa­am­skaja
aspárggus
« spadnica    |    śpiavačka »

kielckija

šatlandzkajaaspàrag
irlandzkajalus súch
menskajaasparag
valijskajamerllys
kornskajamerlosow
bretonskajaasperjez

ramanskija

partuhalskajaespargo
halicyjskajaespárrago
hišpanskajaespárrago
katalonskajaespàrrec
aksytanskajaespargue
francuskajaasperge
karsykanskajasparaghiu
sardynskajasparau
italjanskajaasparagi
fryulskajasparc
retaramanskajaspargia
rumynskajasparanghel

hiermanskija

iślandzkajaaspas +, spergill
farerskajaaspargus
švedzkajasparris
narveskaja nyn.asparges
narveskaja bok.asparges
dackajaasparges
niamieckajaSpargel
luksemburskajaSpargel
vilamoŭskaja 
niderlandzkajaasperges
fryskajaasperzje
anhielskajaasparagus

słavianskija

maskalskajaспаржа (sparža)
ukrainskajaспаржа (sparža)
biełaruskajaшпараг / šparah
polskajaszparagi
kašubskajaszpargla
nižniełužyckajagromak
vierchnie­łužyckajahromak
českajachřest
słavackajašpargľa
słavienskajabeluši +, šparglji
charvackajašparoga
serbskajaшпаргла / špargla
makiedonskajaшпаргла (špargla)
baŭharskajaаспержа (asperzha)

bałtyjskija

litoŭskajasmìdras
łathalskaja 
łatyskajasparģeļi

fina-vuhorskija

liŭskaja 
estonskajaspargel
finskajaparsa
paŭnoč­na­sa­am­skajaaspárggus
vuhorskajaspárga

ciurskija

krymska­tatarskajasparja
tureckajakuşkonmaz

baskonskajazainzuri
albanskajashpargull
hreckajaσπαράγγι
maltyjskajaspraġ
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.