iślandzkaja
gróðurhús
finskaja
kasvihuone
farerskaja
vakstrarhús
narveskaja
(nynorsk)

drivhus
švedzkaja
växthus
narveskaja
(bokmål)

drivhus
estonskaja
kasvuhoone
šatlandzkaja
taigh-ghlainne
liŭskaja
lemkuodā
łatyskaja
siltumnīca
łathalskaja
syltumneica
litoŭskaja
šil̃tnamis
dackaja
drivhus
menskaja
thie glonney
biełaruskaja
цяпліца
ciaplica
kašubskaja
 
irlandzkaja
teach gloine
fryskaja
 
valijskaja
tŷ gwydr
anhielskaja
greenhouse
polskaja
szklarnia
kornskaja
chi gweder
niderlandzkaja
kas
nižniełužyckaja
rostlinarnja
vierchnie­łužyckaja
rostlinarnja
bretonskaja
ti-gwer +, ti-brout
maskalskaja
теплица
(teplica)
niamieckaja
Gewächshaus
ukrainskaja
теплиця
(teplycia)
luksemburskaja
Dreifhaus
českaja
skleník
słavackaja
skleník
francuskaja
serre
krymska­tatarskaja
issihane
vuhorskaja
üvegház
retaramanskaja
serra
rumynskaja
seră
słavienskaja
topla greda
fryulskaja
 
charvackaja
staklenik
serbskaja
стакленик
staklenik
halicyjskaja
invernadoiro
baskonskaja
berotegi
katalonskaja
hivernacle
italjanskaja
serra
baŭharskaja
парник
(parnik)
makiedonskaja
стаклена градина
(staklena gradina)
karsykanskaja
serra
albanskaja
 
tureckaja
sera
hišpanskaja
invernadero
partuhalskaja
paragem
sardynskaja
 
aksytanskaja
sèrra
hreckaja
θερμοκήπιο
tamaziht
 
arabskaja
 
maltyjskaja
 
vilamoŭskaja
 
paŭnoč­na­sa­am­skaja
gilvvavisti
« ciahnuć     |     ciažarnaść »

kielckija

šatlandzkajataigh-ghlainne
irlandzkajateach gloine
menskajathie glonney
valijskajatŷ gwydr
kornskajachi gweder
bretonskajati-gwer +, ti-brout

ramanskija

partuhalskajaparagem
halicyjskajainvernadoiro
hišpanskajainvernadero
katalonskajahivernacle
aksytanskajasèrra
francuskajaserre
karsykanskajaserra
sardynskaja 
italjanskajaserra
fryulskaja 
retaramanskajaserra
rumynskajaseră

hiermanskija

iślandzkajagróðurhús
farerskajavakstrarhús
švedzkajaväxthus
narveskaja nyn.drivhus
narveskaja bok.drivhus
dackajadrivhus
niamieckajaGewächshaus
luksemburskajaDreifhaus
vilamoŭskaja 
niderlandzkajakas
fryskaja 
anhielskajagreenhouse

słavianskija

maskalskajaтеплица (teplica)
ukrainskajaтеплиця (teplycia)
biełaruskajaцяпліца / ciaplica
polskajaszklarnia
kašubskaja 
nižniełužyckajarostlinarnja
vierchnie­łužyckajarostlinarnja
českajaskleník
słavackajaskleník
słavienskajatopla greda
charvackajastaklenik
serbskajaстакленик / staklenik
makiedonskajaстаклена градина (staklena gradina)
baŭharskajaпарник (parnik)

bałtyjskija

litoŭskajašil̃tnamis
łathalskajasyltumneica
łatyskajasiltumnīca

fina-vuhorskija

liŭskajalemkuodā
estonskajakasvuhoone
finskajakasvihuone
paŭnoč­na­sa­am­skajagilvvavisti
vuhorskajaüvegház

ciurskija

krymska­tatarskajaissihane
tureckajasera

baskonskajaberotegi
albanskaja 
hreckajaθερμοκήπιο
maltyjskaja 
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.