iślandzkaja
grár
finskaja
harmaa
farerskaja
gráur
narveskaja
(nynorsk)

grå
švedzkaja
grå
narveskaja
(bokmål)

grå
estonskaja
hall
šatlandzkaja
liath
liŭskaja
ȱgi
łatyskaja
pelēks
łathalskaja
palāks
litoŭskaja
pìlkas
dackaja
grå
menskaja
lheeah
biełaruskaja
шэры
šery
kašubskaja
szari
irlandzkaja
liath
fryskaja
griis +, grau
valijskaja
llwyd
anhielskaja
grey
polskaja
szary
kornskaja
loos +, glas
niderlandzkaja
grijs
nižniełužyckaja
šery
vierchnie­łužyckaja
šěry
bretonskaja
loued
maskalskaja
серый
(seryj)
niamieckaja
grau
ukrainskaja
сірий
(siryj)
luksemburskaja
gro
českaja
šedý
słavackaja
sivý
francuskaja
gris
krymska­tatarskaja
boz
vuhorskaja
szürke
retaramanskaja
grisch
rumynskaja
gri
słavienskaja
siv
fryulskaja
grîs
charvackaja
siv
serbskaja
сив
siv
halicyjskaja
gris
baskonskaja
gris
katalonskaja
gris
italjanskaja
grigio
baŭharskaja
сив
(siv)
makiedonskaja
сив
(siv)
karsykanskaja
grisgiu
albanskaja
hirtë
tureckaja
gri
hišpanskaja
gris
partuhalskaja
cinza
sardynskaja
mùrinu
aksytanskaja
gris
hreckaja
γκρίζος
tamaziht
 
arabskaja
 
maltyjskaja
griż
vilamoŭskaja
graoj
paŭnoč­na­sa­am­skaja
ránis
« serca    |    šeść »

kielckija

šatlandzkajaliath
irlandzkajaliath
menskajalheeah
valijskajallwyd
kornskajaloos +, glas
bretonskajaloued

ramanskija

partuhalskajacinza
halicyjskajagris
hišpanskajagris
katalonskajagris
aksytanskajagris
francuskajagris
karsykanskajagrisgiu
sardynskajamùrinu
italjanskajagrigio
fryulskajagrîs
retaramanskajagrisch
rumynskajagri

hiermanskija

iślandzkajagrár
farerskajagráur
švedzkajagrå
narveskaja nyn.grå
narveskaja bok.grå
dackajagrå
niamieckajagrau
luksemburskajagro
vilamoŭskajagraoj
niderlandzkajagrijs
fryskajagriis +, grau
anhielskajagrey

słavianskija

maskalskajaсерый (seryj)
ukrainskajaсірий (siryj)
biełaruskajaшэры / šery
polskajaszary
kašubskajaszari
nižniełužyckajašery
vierchnie­łužyckajašěry
českajašedý
słavackajasivý
słavienskajasiv
charvackajasiv
serbskajaсив / siv
makiedonskajaсив (siv)
baŭharskajaсив (siv)

bałtyjskija

litoŭskajapìlkas
łathalskajapalāks
łatyskajapelēks

fina-vuhorskija

liŭskajaȱgi
estonskajahall
finskajaharmaa
paŭnoč­na­sa­am­skajaránis
vuhorskajaszürke

ciurskija

krymska­tatarskajaboz
tureckajagri

baskonskajagris
albanskajahirtë
hreckajaγκρίζος
maltyjskajagriż
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.