iślandzkaja
silfur
finskaja
hopea
farerskaja
silvur
narveskaja
(nynorsk)

sylv
švedzkaja
silver
narveskaja
(bokmål)

sølv
estonskaja
hõbe
šatlandzkaja
 
liŭskaja
 
łatyskaja
sudrabs
łathalskaja
sudobrys
litoŭskaja
sidãbras
dackaja
sølv
menskaja
 
biełaruskaja
срэбра
srebra
kašubskaja
 
irlandzkaja
 
fryskaja
sulver
valijskaja
 
anhielskaja
silver
polskaja
srebro
kornskaja
 
niderlandzkaja
zilver
nižniełužyckaja
slobro
vierchnie­łužyckaja
slěbro
bretonskaja
arc’hant
maskalskaja
серебро
(serebro)
niamieckaja
Silber
ukrainskaja
срібло
(sriblo)
luksemburskaja
Sëlwer
českaja
stříbro
słavackaja
striebro
francuskaja
argent
krymska­tatarskaja
 
vuhorskaja
ezüst
retaramanskaja
argient
rumynskaja
argint
słavienskaja
srebro
fryulskaja
arint
charvackaja
srebro
serbskaja
сребро
srebro
halicyjskaja
prata
baskonskaja
zilar
katalonskaja
plata +, argent
italjanskaja
argento
baŭharskaja
сребро
(srebro)
makiedonskaja
сребро
(srebro)
karsykanskaja
argentu
albanskaja
argjend
tureckaja
gümüş
hišpanskaja
plata
partuhalskaja
prata
sardynskaja
 
aksytanskaja
argent
hreckaja
άργυρος
tamaziht
ⴰⵥⵕⴼ
arabskaja
 
maltyjskaja
 
vilamoŭskaja
zyłwer
paŭnoč­na­sa­am­skaja
silba
« špryc    |    šruba »

kielckija

šatlandzkaja 
irlandzkaja 
menskaja 
valijskaja 
kornskaja 
bretonskajaarc’hant

ramanskija

partuhalskajaprata
halicyjskajaprata
hišpanskajaplata
katalonskajaplata +, argent
aksytanskajaargent
francuskajaargent
karsykanskajaargentu
sardynskaja 
italjanskajaargento
fryulskajaarint
retaramanskajaargient
rumynskajaargint

hiermanskija

iślandzkajasilfur
farerskajasilvur
švedzkajasilver
narveskaja nyn.sylv
narveskaja bok.sølv
dackajasølv
niamieckajaSilber
luksemburskajaSëlwer
vilamoŭskajazyłwer
niderlandzkajazilver
fryskajasulver
anhielskajasilver

słavianskija

maskalskajaсеребро (serebro)
ukrainskajaсрібло (sriblo)
biełaruskajaсрэбра / srebra
polskajasrebro
kašubskaja 
nižniełužyckajaslobro
vierchnie­łužyckajaslěbro
českajastříbro
słavackajastriebro
słavienskajasrebro
charvackajasrebro
serbskajaсребро / srebro
makiedonskajaсребро (srebro)
baŭharskajaсребро (srebro)

bałtyjskija

litoŭskajasidãbras
łathalskajasudobrys
łatyskajasudrabs

fina-vuhorskija

liŭskaja 
estonskajahõbe
finskajahopea
paŭnoč­na­sa­am­skajasilba
vuhorskajaezüst

ciurskija

krymska­tatarskaja 
tureckajagümüş

baskonskajazilar
albanskajaargjend
hreckajaάργυρος
maltyjskaja 
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.