iślandzkaja
 
finskaja
esine
farerskaja
 
narveskaja
(nynorsk)

ting
švedzkaja
sak +, ting
narveskaja
(bokmål)

ting
estonskaja
asi
šatlandzkaja
rud
liŭskaja
 
łatyskaja
lieta
łathalskaja
līta
litoŭskaja
dáiktas
dackaja
ting
menskaja
 
biełaruskaja
рэч
reč
kašubskaja
rzecz
irlandzkaja
rud
fryskaja
 
valijskaja
peth
anhielskaja
thing
polskaja
rzecz
kornskaja
tra
niderlandzkaja
ding
nižniełužyckaja
wěc
vierchnie­łužyckaja
wěc
bretonskaja
tra
maskalskaja
вещь
(vešč’)
niamieckaja
Ding
ukrainskaja
річ
(rič)
luksemburskaja
 
českaja
věc
słavackaja
vec
francuskaja
chose
krymska­tatarskaja
şey
vuhorskaja
dolog
retaramanskaja
chaussa
rumynskaja
lucru
słavienskaja
stvar +, reč
fryulskaja
 
charvackaja
stvar
serbskaja
ствар
stvar
halicyjskaja
 
baskonskaja
gauza
katalonskaja
cosa
italjanskaja
cosa
baŭharskaja
вещ
(vesht)
makiedonskaja
ствар
(stvar)
karsykanskaja
cosa
albanskaja
send
tureckaja
şey
hišpanskaja
cosa
partuhalskaja
coisa
sardynskaja
 
aksytanskaja
causa
hreckaja
πράγμα
tamaziht
 
arabskaja
شيء‎
maltyjskaja
 
vilamoŭskaja
zaoch
paŭnoč­na­sa­am­skaja
bierggas +, diŋga
« razynka    |    rezać »

kielckija

šatlandzkajarud
irlandzkajarud
menskaja 
valijskajapeth
kornskajatra
bretonskajatra

ramanskija

partuhalskajacoisa
halicyjskaja 
hišpanskajacosa
katalonskajacosa
aksytanskajacausa
francuskajachose
karsykanskajacosa
sardynskaja 
italjanskajacosa
fryulskaja 
retaramanskajachaussa
rumynskajalucru

hiermanskija

iślandzkaja 
farerskaja 
švedzkajasak +, ting
narveskaja nyn.ting
narveskaja bok.ting
dackajating
niamieckajaDing
luksemburskaja 
vilamoŭskajazaoch
niderlandzkajading
fryskaja 
anhielskajathing

słavianskija

maskalskajaвещь (vešč’)
ukrainskajaріч (rič)
biełaruskajaрэч / reč
polskajarzecz
kašubskajarzecz
nižniełužyckajawěc
vierchnie­łužyckajawěc
českajavěc
słavackajavec
słavienskajastvar +, reč
charvackajastvar
serbskajaствар / stvar
makiedonskajaствар (stvar)
baŭharskajaвещ (vesht)

bałtyjskija

litoŭskajadáiktas
łathalskajalīta
łatyskajalieta

fina-vuhorskija

liŭskaja 
estonskajaasi
finskajaesine
paŭnoč­na­sa­am­skajabierggas +, diŋga
vuhorskajadolog

ciurskija

krymska­tatarskajaşey
tureckajaşey

baskonskajagauza
albanskajasend
hreckajaπράγμα
maltyjskaja 
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.