iślandzkaja
rós
finskaja
ruusu
farerskaja
rósa
narveskaja
(nynorsk)

rose
švedzkaja
ros
narveskaja
(bokmål)

rose
estonskaja
roos
šatlandzkaja
ròs
liŭskaja
rūož
łatyskaja
roze
łathalskaja
rūža
litoŭskaja
rõžė
dackaja
rose
menskaja
rose
biełaruskaja
ружа
ruža
kašubskaja
róża
irlandzkaja
rós
fryskaja
roas
valijskaja
rhosyn
anhielskaja
rose
polskaja
róża
kornskaja
rosen
niderlandzkaja
roos
nižniełužyckaja
roža
vierchnie­łužyckaja
róža
bretonskaja
rozenn
maskalskaja
роза
(roza)
niamieckaja
Rose
ukrainskaja
троянда
(trojanda)
luksemburskaja
Rous
českaja
růže
słavackaja
ruža
francuskaja
rose
krymska­tatarskaja
gül
vuhorskaja
rózsa
retaramanskaja
rosa
rumynskaja
trandafir
słavienskaja
vrtnica
fryulskaja
garoful
charvackaja
ruža
serbskaja
ружа
ruža
halicyjskaja
rosa
baskonskaja
arrosa
katalonskaja
rosa
italjanskaja
rosa
baŭharskaja
роза
(roza)
makiedonskaja
роза
(roza)
karsykanskaja
rosula
albanskaja
trëndafil
tureckaja
gül
hišpanskaja
rosa
partuhalskaja
rosa
sardynskaja
 
aksytanskaja
ròsa
hreckaja
τριανταφυλλιά
tamaziht
 
arabskaja
maltyjskaja
 
vilamoŭskaja
ruuz
paŭnoč­na­sa­am­skaja
ruvsu
« ruina    |    ružovy »

kielckija

šatlandzkajaròs
irlandzkajarós
menskajarose
valijskajarhosyn
kornskajarosen
bretonskajarozenn

ramanskija

partuhalskajarosa
halicyjskajarosa
hišpanskajarosa
katalonskajarosa
aksytanskajaròsa
francuskajarose
karsykanskajarosula
sardynskaja 
italjanskajarosa
fryulskajagaroful
retaramanskajarosa
rumynskajatrandafir

hiermanskija

iślandzkajarós
farerskajarósa
švedzkajaros
narveskaja nyn.rose
narveskaja bok.rose
dackajarose
niamieckajaRose
luksemburskajaRous
vilamoŭskajaruuz
niderlandzkajaroos
fryskajaroas
anhielskajarose

słavianskija

maskalskajaроза (roza)
ukrainskajaтроянда (trojanda)
biełaruskajaружа / ruža
polskajaróża
kašubskajaróża
nižniełužyckajaroža
vierchnie­łužyckajaróža
českajarůže
słavackajaruža
słavienskajavrtnica
charvackajaruža
serbskajaружа / ruža
makiedonskajaроза (roza)
baŭharskajaроза (roza)

bałtyjskija

litoŭskajarõžė
łathalskajarūža
łatyskajaroze

fina-vuhorskija

liŭskajarūož
estonskajaroos
finskajaruusu
paŭnoč­na­sa­am­skajaruvsu
vuhorskajarózsa

ciurskija

krymska­tatarskajagül
tureckajagül

baskonskajaarrosa
albanskajatrëndafil
hreckajaτριανταφυλλιά
maltyjskaja 
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.