iślandzkaja
jurt +, planta
finskaja
kasvi
farerskaja
planta
narveskaja
(nynorsk)

plante
švedzkaja
växt
narveskaja
(bokmål)

plante
estonskaja
taim
šatlandzkaja
lus
liŭskaja
taim
łatyskaja
augs
łathalskaja
auguojs
litoŭskaja
áugalas
dackaja
plante
menskaja
lus +, losserey
biełaruskaja
расьліна
raślina
kašubskaja
roscëna
irlandzkaja
planda
fryskaja
plant
valijskaja
planhigyn
anhielskaja
plant
polskaja
roślina
kornskaja
plans
niderlandzkaja
plant
nižniełužyckaja
rostlina
vierchnie­łužyckaja
rostlina
bretonskaja
plantenn
maskalskaja
растение
(rastenie)
niamieckaja
Pflanze
ukrainskaja
рослина
(roslyna)
luksemburskaja
Planz
českaja
rostlina
słavackaja
rastlina
francuskaja
plante
krymska­tatarskaja
bitki
vuhorskaja
növény
retaramanskaja
planta
rumynskaja
plantă
słavienskaja
rastlina
fryulskaja
plante
charvackaja
biljka
serbskaja
биљка
biljka
halicyjskaja
planta
baskonskaja
landare
katalonskaja
planta
italjanskaja
pianta
baŭharskaja
растение
(rastenie)
makiedonskaja
растение
(rastenie)
karsykanskaja
 
albanskaja
bimë
tureckaja
bitki
hišpanskaja
planta
partuhalskaja
planta
sardynskaja
pranta
aksytanskaja
planta
hreckaja
φυτό
tamaziht
 
arabskaja
نبات
maltyjskaja
 
vilamoŭskaja
fłaonca
paŭnoč­na­sa­am­skaja
šaddu
« raści     |     rataŭnik »

kielckija

šatlandzkajalus
irlandzkajaplanda
menskajalus +, losserey
valijskajaplanhigyn
kornskajaplans
bretonskajaplantenn

ramanskija

partuhalskajaplanta
halicyjskajaplanta
hišpanskajaplanta
katalonskajaplanta
aksytanskajaplanta
francuskajaplante
karsykanskaja 
sardynskajapranta
italjanskajapianta
fryulskajaplante
retaramanskajaplanta
rumynskajaplantă

hiermanskija

iślandzkajajurt +, planta
farerskajaplanta
švedzkajaväxt
narveskaja nyn.plante
narveskaja bok.plante
dackajaplante
niamieckajaPflanze
luksemburskajaPlanz
vilamoŭskajafłaonca
niderlandzkajaplant
fryskajaplant
anhielskajaplant

słavianskija

maskalskajaрастение (rastenie)
ukrainskajaрослина (roslyna)
biełaruskajaрасьліна / raślina
polskajaroślina
kašubskajaroscëna
nižniełužyckajarostlina
vierchnie­łužyckajarostlina
českajarostlina
słavackajarastlina
słavienskajarastlina
charvackajabiljka
serbskajaбиљка / biljka
makiedonskajaрастение (rastenie)
baŭharskajaрастение (rastenie)

bałtyjskija

litoŭskajaáugalas
łathalskajaauguojs
łatyskajaaugs

fina-vuhorskija

liŭskajataim
estonskajataim
finskajakasvi
paŭnoč­na­sa­am­skajašaddu
vuhorskajanövény

ciurskija

krymska­tatarskajabitki
tureckajabitki

baskonskajalandare
albanskajabimë
hreckajaφυτό
maltyjskaja 
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.