iślandzkaja
brenninetla
finskaja
nokkonen
farerskaja
brenninota
narveskaja
(nynorsk)

nesle
švedzkaja
nässla
narveskaja
(bokmål)

nesle
estonskaja
nõges
šatlandzkaja
deanntag +, neanntag
liŭskaja
nodāl
łatyskaja
nātre
łathalskaja
ņuotre
litoŭskaja
dilgėlė̃
dackaja
nælde
menskaja
undaagagh
biełaruskaja
крапіва
krapiva
kašubskaja
pòkrzëwa
irlandzkaja
neantóg
fryskaja
nettel
valijskaja
danadl
anhielskaja
nettle
polskaja
pokrzywa
kornskaja
linas
niderlandzkaja
netel
nižniełužyckaja
kopśiwa
vierchnie­łužyckaja
kopřiwa
bretonskaja
linad
maskalskaja
крапива
(krapiva)
niamieckaja
Nessel
ukrainskaja
кропива
(kropyva)
luksemburskaja
Brennessel
českaja
kopřiva
słavackaja
pŕhľava
francuskaja
ortie
krymska­tatarskaja
qıcıtqan
vuhorskaja
csalán
retaramanskaja
urticla
rumynskaja
urzică
słavienskaja
kopriva
fryulskaja
urtie
charvackaja
kopriva
serbskaja
коприва
kopriva
halicyjskaja
ortiga
baskonskaja
asun
katalonskaja
ortiga
italjanskaja
ortica
baŭharskaja
коприва
(kopriva)
makiedonskaja
коприва
(kopriva)
karsykanskaja
urticula
albanskaja
hithëra
tureckaja
ısırgan
hišpanskaja
ortiga
partuhalskaja
urtiga
sardynskaja
 
aksytanskaja
ortiga
hreckaja
τσουκνίδα
tamaziht
 
arabskaja
قراص
maltyjskaja
 
vilamoŭskaja
brinesuł
paŭnoč­na­sa­am­skaja
 
« kran (vodapravodny)    |    krasavik »

kielckija

šatlandzkajadeanntag +, neanntag
irlandzkajaneantóg
menskajaundaagagh
valijskajadanadl
kornskajalinas
bretonskajalinad

ramanskija

partuhalskajaurtiga
halicyjskajaortiga
hišpanskajaortiga
katalonskajaortiga
aksytanskajaortiga
francuskajaortie
karsykanskajaurticula
sardynskaja 
italjanskajaortica
fryulskajaurtie
retaramanskajaurticla
rumynskajaurzică

hiermanskija

iślandzkajabrenninetla
farerskajabrenninota
švedzkajanässla
narveskaja nyn.nesle
narveskaja bok.nesle
dackajanælde
niamieckajaNessel
luksemburskajaBrennessel
vilamoŭskajabrinesuł
niderlandzkajanetel
fryskajanettel
anhielskajanettle

słavianskija

maskalskajaкрапива (krapiva)
ukrainskajaкропива (kropyva)
biełaruskajaкрапіва / krapiva
polskajapokrzywa
kašubskajapòkrzëwa
nižniełužyckajakopśiwa
vierchnie­łužyckajakopřiwa
českajakopřiva
słavackajapŕhľava
słavienskajakopriva
charvackajakopriva
serbskajaкоприва / kopriva
makiedonskajaкоприва (kopriva)
baŭharskajaкоприва (kopriva)

bałtyjskija

litoŭskajadilgėlė̃
łathalskajaņuotre
łatyskajanātre

fina-vuhorskija

liŭskajanodāl
estonskajanõges
finskajanokkonen
paŭnoč­na­sa­am­skaja 
vuhorskajacsalán

ciurskija

krymska­tatarskajaqıcıtqan
tureckajaısırgan

baskonskajaasun
albanskajahithëra
hreckajaτσουκνίδα
maltyjskaja 
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.