iślandzkaja
höll
finskaja
palatsi
farerskaja
høll
narveskaja
(nynorsk)

palass
švedzkaja
palats +, slott
narveskaja
(bokmål)

palass
estonskaja
palee
šatlandzkaja
lùchairt
liŭskaja
 
łatyskaja
 
łathalskaja
 
litoŭskaja
rū́mai
dackaja
palæ
menskaja
plaase
biełaruskaja
палац
pałac
kašubskaja
pałac
irlandzkaja
pálás
fryskaja
paleis
valijskaja
palas
anhielskaja
palace
polskaja
pałac
kornskaja
palys
niderlandzkaja
paleis
nižniełužyckaja
palast
vierchnie­łužyckaja
palast
bretonskaja
dinazenn +, palez
maskalskaja
дворец
(dvorec)
niamieckaja
Palast
ukrainskaja
палац
(palac)
luksemburskaja
Palais
českaja
palác
słavackaja
palác
francuskaja
palais
krymska­tatarskaja
saray
vuhorskaja
palota
retaramanskaja
palaz
rumynskaja
palat
słavienskaja
palača
fryulskaja
palaç
charvackaja
palača
serbskaja
палата
palata
halicyjskaja
palacio
baskonskaja
jauregi
katalonskaja
palau
italjanskaja
palazzo
baŭharskaja
дворец
(dvorets)
makiedonskaja
дворец
(dvorec)
karsykanskaja
palazzu
albanskaja
pallat
tureckaja
saray
hišpanskaja
palacio
partuhalskaja
palácio
sardynskaja
 
aksytanskaja
palais
hreckaja
παλάτι
tamaziht
 
arabskaja
قصر
maltyjskaja
 
vilamoŭskaja
 
paŭnoč­na­sa­am­skaja
šloahtta
« paduška    |    palaŭničy »

kielckija

šatlandzkajalùchairt
irlandzkajapálás
menskajaplaase
valijskajapalas
kornskajapalys
bretonskajadinazenn +, palez

ramanskija

partuhalskajapalácio
halicyjskajapalacio
hišpanskajapalacio
katalonskajapalau
aksytanskajapalais
francuskajapalais
karsykanskajapalazzu
sardynskaja 
italjanskajapalazzo
fryulskajapalaç
retaramanskajapalaz
rumynskajapalat

hiermanskija

iślandzkajahöll
farerskajahøll
švedzkajapalats +, slott
narveskaja nyn.palass
narveskaja bok.palass
dackajapalæ
niamieckajaPalast
luksemburskajaPalais
vilamoŭskaja 
niderlandzkajapaleis
fryskajapaleis
anhielskajapalace

słavianskija

maskalskajaдворец (dvorec)
ukrainskajaпалац (palac)
biełaruskajaпалац / pałac
polskajapałac
kašubskajapałac
nižniełužyckajapalast
vierchnie­łužyckajapalast
českajapalác
słavackajapalác
słavienskajapalača
charvackajapalača
serbskajaпалата / palata
makiedonskajaдворец (dvorec)
baŭharskajaдворец (dvorets)

bałtyjskija

litoŭskajarū́mai
łathalskaja 
łatyskaja 

fina-vuhorskija

liŭskaja 
estonskajapalee
finskajapalatsi
paŭnoč­na­sa­am­skajašloahtta
vuhorskajapalota

ciurskija

krymska­tatarskajasaray
tureckajasaray

baskonskajajauregi
albanskajapallat
hreckajaπαλάτι
maltyjskaja 
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.