iślandzkaja
auga
finskaja
silmä
farerskaja
eyga
narveskaja
(nynorsk)

auge
švedzkaja
öga
narveskaja
(bokmål)

øye
estonskaja
silm
šatlandzkaja
sùil
liŭskaja
sīlma
łatyskaja
acs
łathalskaja
acs
litoŭskaja
akìs
dackaja
øje
menskaja
sooill
biełaruskaja
вока
voka
kašubskaja
òkò
irlandzkaja
súil
fryskaja
each
valijskaja
llygad
anhielskaja
eye
polskaja
oko
kornskaja
lagas
niderlandzkaja
oog
nižniełužyckaja
woko
vierchnie­łužyckaja
woko
bretonskaja
lagad
maskalskaja
глаз
(glaz)
niamieckaja
Auge
ukrainskaja
око
(oko)
luksemburskaja
A
českaja
oko
słavackaja
oko
francuskaja
œil
krymska­tatarskaja
köz
vuhorskaja
szem
retaramanskaja
egl
rumynskaja
ochi
słavienskaja
oko
fryulskaja
voli
charvackaja
oko
serbskaja
око
oko
halicyjskaja
ollo
baskonskaja
begi
katalonskaja
ull
italjanskaja
occhio
baŭharskaja
око
(oko)
makiedonskaja
око
(oko)
karsykanskaja
ochju
albanskaja
sy
tureckaja
göz
hišpanskaja
ojo
partuhalskaja
olho
sardynskaja
 
aksytanskaja
uèlh
hreckaja
μάτι
tamaziht
 
arabskaja
maltyjskaja
għajn
vilamoŭskaja
aojg
paŭnoč­na­sa­am­skaja
čalbmi
« vohnišča    |    vopratka »

kielckija

šatlandzkajasùil
irlandzkajasúil
menskajasooill
valijskajallygad
kornskajalagas
bretonskajalagad

ramanskija

partuhalskajaolho
halicyjskajaollo
hišpanskajaojo
katalonskajaull
aksytanskajauèlh
francuskajaœil
karsykanskajaochju
sardynskaja 
italjanskajaocchio
fryulskajavoli
retaramanskajaegl
rumynskajaochi

hiermanskija

iślandzkajaauga
farerskajaeyga
švedzkajaöga
narveskaja nyn.auge
narveskaja bok.øye
dackajaøje
niamieckajaAuge
luksemburskajaA
vilamoŭskajaaojg
niderlandzkajaoog
fryskajaeach
anhielskajaeye

słavianskija

maskalskajaглаз (glaz)
ukrainskajaоко (oko)
biełaruskajaвока / voka
polskajaoko
kašubskajaòkò
nižniełužyckajawoko
vierchnie­łužyckajawoko
českajaoko
słavackajaoko
słavienskajaoko
charvackajaoko
serbskajaоко / oko
makiedonskajaоко (oko)
baŭharskajaоко (oko)

bałtyjskija

litoŭskajaakìs
łathalskajaacs
łatyskajaacs

fina-vuhorskija

liŭskajasīlma
estonskajasilm
finskajasilmä
paŭnoč­na­sa­am­skajačalbmi
vuhorskajaszem

ciurskija

krymska­tatarskajaköz
tureckajagöz

baskonskajabegi
albanskajasy
hreckajaμάτι
maltyjskajagħajn
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.