iślandzkaja
brottför
finskaja
lähtö
farerskaja
fráferð
narveskaja
(nynorsk)

avgang
švedzkaja
avgång
narveskaja
(bokmål)

avgang
estonskaja
väljalend
šatlandzkaja
fàgail
liŭskaja
 
łatyskaja
izlidošana
łathalskaja
izskriejums
litoŭskaja
išskridìmas
dackaja
afgang
menskaja
faagail
biełaruskaja
адлёт
adlot
kašubskaja
òdlecënk
irlandzkaja
fágáil
fryskaja
fertrek
valijskaja
 
anhielskaja
departure
polskaja
odlot
kornskaja
dibarth
niderlandzkaja
vertrek
nižniełužyckaja
 
vierchnie­łužyckaja
wotlět
bretonskaja
 
maskalskaja
вылет
(vylet)
niamieckaja
abfliegen
ukrainskaja
відліт
(vidlit)
luksemburskaja
 
českaja
odlet
słavackaja
odlet
francuskaja
départ
krymska­tatarskaja
uçıp çıquv
vuhorskaja
felszállás
retaramanskaja
partenza
rumynskaja
plecare
słavienskaja
vzlet
fryulskaja
svol
charvackaja
uzlet
serbskaja
узлет
uzlet
halicyjskaja
 
baskonskaja
 
katalonskaja
 
italjanskaja
partenza
baŭharskaja
отлитане
(otlitane)
makiedonskaja
заминување
(zaminuvanje)
karsykanskaja
partenza
albanskaja
 
tureckaja
kalkış
hišpanskaja
 
partuhalskaja
partida
sardynskaja
 
aksytanskaja
partença
hreckaja
αναχώρηση
tamaziht
 
arabskaja
 
maltyjskaja
 
vilamoŭskaja
 
paŭnoč­na­sa­am­skaja
vuolgga
« abdymać     |     admaŭlacca »

kielckija

šatlandzkajafàgail
irlandzkajafágáil
menskajafaagail
valijskaja 
kornskajadibarth
bretonskaja 

ramanskija

partuhalskajapartida
halicyjskaja 
hišpanskaja 
katalonskaja 
aksytanskajapartença
francuskajadépart
karsykanskajapartenza
sardynskaja 
italjanskajapartenza
fryulskajasvol
retaramanskajapartenza
rumynskajaplecare

hiermanskija

iślandzkajabrottför
farerskajafráferð
švedzkajaavgång
narveskaja nyn.avgang
narveskaja bok.avgang
dackajaafgang
niamieckajaabfliegen
luksemburskaja 
vilamoŭskaja 
niderlandzkajavertrek
fryskajafertrek
anhielskajadeparture

słavianskija

maskalskajaвылет (vylet)
ukrainskajaвідліт (vidlit)
biełaruskajaадлёт / adlot
polskajaodlot
kašubskajaòdlecënk
nižniełužyckaja 
vierchnie­łužyckajawotlět
českajaodlet
słavackajaodlet
słavienskajavzlet
charvackajauzlet
serbskajaузлет / uzlet
makiedonskajaзаминување (zaminuvanje)
baŭharskajaотлитане (otlitane)

bałtyjskija

litoŭskajaišskridìmas
łathalskajaizskriejums
łatyskajaizlidošana

fina-vuhorskija

liŭskaja 
estonskajaväljalend
finskajalähtö
paŭnoč­na­sa­am­skajavuolgga
vuhorskajafelszállás

ciurskija

krymska­tatarskajauçıp çıquv
tureckajakalkış

baskonskaja 
albanskaja 
hreckajaαναχώρηση
maltyjskaja 
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.