iślandzkaja
nef
finskaja
nenä
farerskaja
nøs
narveskaja
(nynorsk)

nase
švedzkaja
näsa
narveskaja
(bokmål)

nese
estonskaja
nina
šatlandzkaja
sròn
liŭskaja
nanā
łatyskaja
deguns
łathalskaja
nuoss
litoŭskaja
nósis
dackaja
næse
menskaja
stroin
biełaruskaja
нос
nos
kašubskaja
nos
irlandzkaja
srón
fryskaja
noas
valijskaja
trwyn
anhielskaja
nose
polskaja
nos
kornskaja
tron
niderlandzkaja
neus
nižniełužyckaja
nos
vierchnie­łužyckaja
nós
bretonskaja
fri
maskalskaja
нос
(nos)
niamieckaja
Nase
ukrainskaja
ніс
(nis)
luksemburskaja
Nues
českaja
nos
słavackaja
nos
francuskaja
nez
krymska­tatarskaja
burun
vuhorskaja
orr
retaramanskaja
nas
rumynskaja
nas
słavienskaja
nos
fryulskaja
nâs
charvackaja
nos
serbskaja
нос
nos
halicyjskaja
nariz
baskonskaja
sudur
katalonskaja
nas
italjanskaja
naso
baŭharskaja
нос
(nos)
makiedonskaja
нос
(nos)
karsykanskaja
nasu
albanskaja
hundë
tureckaja
burun
hišpanskaja
nariz
partuhalskaja
nariz
sardynskaja
 
aksytanskaja
nas
hreckaja
μύτη
tamaziht
 
arabskaja
maltyjskaja
mnieħer
vilamoŭskaja
noos
paŭnoč­na­sa­am­skaja
njunni
« nohi    |    pacierki »

kielckija

šatlandzkajasròn
irlandzkajasrón
menskajastroin
valijskajatrwyn
kornskajatron
bretonskajafri

ramanskija

partuhalskajanariz
halicyjskajanariz
hišpanskajanariz
katalonskajanas
aksytanskajanas
francuskajanez
karsykanskajanasu
sardynskaja 
italjanskajanaso
fryulskajanâs
retaramanskajanas
rumynskajanas

hiermanskija

iślandzkajanef
farerskajanøs
švedzkajanäsa
narveskaja nyn.nase
narveskaja bok.nese
dackajanæse
niamieckajaNase
luksemburskajaNues
vilamoŭskajanoos
niderlandzkajaneus
fryskajanoas
anhielskajanose

słavianskija

maskalskajaнос (nos)
ukrainskajaніс (nis)
biełaruskajaнос / nos
polskajanos
kašubskajanos
nižniełužyckajanos
vierchnie­łužyckajanós
českajanos
słavackajanos
słavienskajanos
charvackajanos
serbskajaнос / nos
makiedonskajaнос (nos)
baŭharskajaнос (nos)

bałtyjskija

litoŭskajanósis
łathalskajanuoss
łatyskajadeguns

fina-vuhorskija

liŭskajananā
estonskajanina
finskajanenä
paŭnoč­na­sa­am­skajanjunni
vuhorskajaorr

ciurskija

krymska­tatarskajaburun
tureckajaburun

baskonskajasudur
albanskajahundë
hreckajaμύτη
maltyjskajamnieħer
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.