iślandzkaja
himinn
finskaja
taivas
farerskaja
 
narveskaja
(nynorsk)

himmel
švedzkaja
himmel
narveskaja
(bokmål)

himmel
estonskaja
taevas
šatlandzkaja
adhar
liŭskaja
 
łatyskaja
debess
łathalskaja
dabasi
litoŭskaja
dangùs
dackaja
himmel
menskaja
 
biełaruskaja
неба
nieba
kašubskaja
niebò
irlandzkaja
spéir
fryskaja
 
valijskaja
awyr +, wybr
anhielskaja
sky
polskaja
niebo
kornskaja
ebron
niderlandzkaja
hemel
nižniełužyckaja
njebjo
vierchnie­łužyckaja
njebjo
bretonskaja
oabl
maskalskaja
небо
(nebo)
niamieckaja
Himmel
ukrainskaja
небо
(nebo)
luksemburskaja
Himmel
českaja
nebe +, obloha
słavackaja
nebo +, obloha
francuskaja
ciel
krymska­tatarskaja
kök
vuhorskaja
ég
retaramanskaja
tschiel
rumynskaja
cer
słavienskaja
nebo
fryulskaja
 
charvackaja
nebo
serbskaja
небо
nebo
halicyjskaja
ceo
baskonskaja
zeru
katalonskaja
cel
italjanskaja
cielo
baŭharskaja
небе
(nebe)
makiedonskaja
небо
(nebo)
karsykanskaja
 
albanskaja
qiell
tureckaja
gökyüzü
hišpanskaja
cielo
partuhalskaja
céu
sardynskaja
 
aksytanskaja
cèl
hreckaja
ουρανός
tamaziht
 
arabskaja
سماء
maltyjskaja
 
vilamoŭskaja
hymuł
paŭnoč­na­sa­am­skaja
albmi
« niadziela     |     niebiaśpieka »

kielckija

šatlandzkajaadhar
irlandzkajaspéir
menskaja 
valijskajaawyr +, wybr
kornskajaebron
bretonskajaoabl

ramanskija

partuhalskajacéu
halicyjskajaceo
hišpanskajacielo
katalonskajacel
aksytanskajacèl
francuskajaciel
karsykanskaja 
sardynskaja 
italjanskajacielo
fryulskaja 
retaramanskajatschiel
rumynskajacer

hiermanskija

iślandzkajahiminn
farerskaja 
švedzkajahimmel
narveskaja nyn.himmel
narveskaja bok.himmel
dackajahimmel
niamieckajaHimmel
luksemburskajaHimmel
vilamoŭskajahymuł
niderlandzkajahemel
fryskaja 
anhielskajasky

słavianskija

maskalskajaнебо (nebo)
ukrainskajaнебо (nebo)
biełaruskajaнеба / nieba
polskajaniebo
kašubskajaniebò
nižniełužyckajanjebjo
vierchnie­łužyckajanjebjo
českajanebe +, obloha
słavackajanebo +, obloha
słavienskajanebo
charvackajanebo
serbskajaнебо / nebo
makiedonskajaнебо (nebo)
baŭharskajaнебе (nebe)

bałtyjskija

litoŭskajadangùs
łathalskajadabasi
łatyskajadebess

fina-vuhorskija

liŭskaja 
estonskajataevas
finskajataivas
paŭnoč­na­sa­am­skajaalbmi
vuhorskajaég

ciurskija

krymska­tatarskajakök
tureckajagökyüzü

baskonskajazeru
albanskajaqiell
hreckajaουρανός
maltyjskaja 
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.