iślandzkaja
þráður
finskaja
lanka
farerskaja
tráður
narveskaja
(nynorsk)

tråd
švedzkaja
trådar
narveskaja
(bokmål)

tråd
estonskaja
niit
šatlandzkaja
snàithean
liŭskaja
lānga
łatyskaja
dzijas
łathalskaja
dīgs
litoŭskaja
siū́las
dackaja
tråde
menskaja
snaie
biełaruskaja
нітка
nitka
kašubskaja
nitka
irlandzkaja
snáth
fryskaja
tried
valijskaja
edau
anhielskaja
thread
polskaja
nić
kornskaja
neus
niderlandzkaja
draden
nižniełužyckaja
niśi
vierchnie­łužyckaja
nići
bretonskaja
neud
maskalskaja
нить
(nit’)
niamieckaja
Faden
ukrainskaja
нитки
(nytky)
luksemburskaja
Fuedem
českaja
nit
słavackaja
niť
francuskaja
fil
krymska­tatarskaja
yip
vuhorskaja
cérna
retaramanskaja
fil
rumynskaja
ață
słavienskaja
niti
fryulskaja
 
charvackaja
nit
serbskaja
нит
nit
halicyjskaja
fío
baskonskaja
 
katalonskaja
fil
italjanskaja
fili
baŭharskaja
конци
(kontsi)
makiedonskaja
конец
(konec)
karsykanskaja
filu
albanskaja
 
tureckaja
iplik
hišpanskaja
hilos
partuhalskaja
fios
sardynskaja
 
aksytanskaja
fil +, fial
hreckaja
κλωστές
tamaziht
 
arabskaja
خيط‎
maltyjskaja
 
vilamoŭskaja
cwiyn
paŭnoč­na­sa­am­skaja
árpu
« ništo    |    niuchać »

kielckija

šatlandzkajasnàithean
irlandzkajasnáth
menskajasnaie
valijskajaedau
kornskajaneus
bretonskajaneud

ramanskija

partuhalskajafios
halicyjskajafío
hišpanskajahilos
katalonskajafil
aksytanskajafil +, fial
francuskajafil
karsykanskajafilu
sardynskaja 
italjanskajafili
fryulskaja 
retaramanskajafil
rumynskajaață

hiermanskija

iślandzkajaþráður
farerskajatráður
švedzkajatrådar
narveskaja nyn.tråd
narveskaja bok.tråd
dackajatråde
niamieckajaFaden
luksemburskajaFuedem
vilamoŭskajacwiyn
niderlandzkajadraden
fryskajatried
anhielskajathread

słavianskija

maskalskajaнить (nit’)
ukrainskajaнитки (nytky)
biełaruskajaнітка / nitka
polskajanić
kašubskajanitka
nižniełužyckajaniśi
vierchnie­łužyckajanići
českajanit
słavackajaniť
słavienskajaniti
charvackajanit
serbskajaнит / nit
makiedonskajaконец (konec)
baŭharskajaконци (kontsi)

bałtyjskija

litoŭskajasiū́las
łathalskajadīgs
łatyskajadzijas

fina-vuhorskija

liŭskajalānga
estonskajaniit
finskajalanka
paŭnoč­na­sa­am­skajaárpu
vuhorskajacérna

ciurskija

krymska­tatarskajayip
tureckajaiplik

baskonskaja 
albanskaja 
hreckajaκλωστές
maltyjskaja 
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.