iślandzkaja
sjór +, haf
finskaja
meri
farerskaja
sjógvur +, hav
narveskaja
(nynorsk)

hav, sjø
švedzkaja
sjö +, hav
narveskaja
(bokmål)

hav, sjø
estonskaja
meri
šatlandzkaja
muir +, fairge
liŭskaja
mier
łatyskaja
jūra
łathalskaja
jiurys
litoŭskaja
jū́ra
dackaja
hav
menskaja
mooir
biełaruskaja
мора
mora
kašubskaja
 
irlandzkaja
muir +, farraige
fryskaja
see
valijskaja
môr
anhielskaja
sea
polskaja
morze
kornskaja
mor
niderlandzkaja
zee
nižniełužyckaja
mórjo
vierchnie­łužyckaja
morjo
bretonskaja
mor
maskalskaja
море
(more)
niamieckaja
Meer
ukrainskaja
море
(more)
luksemburskaja
Mier
českaja
moře
słavackaja
more
francuskaja
mer
krymska­tatarskaja
deñiz
vuhorskaja
tenger
retaramanskaja
mar
rumynskaja
mare
słavienskaja
morje
fryulskaja
mâr
charvackaja
more
serbskaja
море
more
halicyjskaja
mar
baskonskaja
itsaso
katalonskaja
mar
italjanskaja
mare
baŭharskaja
море
(more)
makiedonskaja
море
(more)
karsykanskaja
mare
albanskaja
det
tureckaja
deniz
hišpanskaja
mar
partuhalskaja
mar
sardynskaja
mare
aksytanskaja
mar
hreckaja
θάλασσα
tamaziht
 
arabskaja
maltyjskaja
 
vilamoŭskaja
mier
paŭnoč­na­sa­am­skaja
mearra +, áhpi
« mohiłki    |    morkva »

kielckija

šatlandzkajamuir +, fairge
irlandzkajamuir +, farraige
menskajamooir
valijskajamôr
kornskajamor
bretonskajamor

ramanskija

partuhalskajamar
halicyjskajamar
hišpanskajamar
katalonskajamar
aksytanskajamar
francuskajamer
karsykanskajamare
sardynskajamare
italjanskajamare
fryulskajamâr
retaramanskajamar
rumynskajamare

hiermanskija

iślandzkajasjór +, haf
farerskajasjógvur +, hav
švedzkajasjö +, hav
narveskaja nyn.hav, sjø
narveskaja bok.hav, sjø
dackajahav
niamieckajaMeer
luksemburskajaMier
vilamoŭskajamier
niderlandzkajazee
fryskajasee
anhielskajasea

słavianskija

maskalskajaморе (more)
ukrainskajaморе (more)
biełaruskajaмора / mora
polskajamorze
kašubskaja 
nižniełužyckajamórjo
vierchnie­łužyckajamorjo
českajamoře
słavackajamore
słavienskajamorje
charvackajamore
serbskajaморе / more
makiedonskajaморе (more)
baŭharskajaморе (more)

bałtyjskija

litoŭskajajū́ra
łathalskajajiurys
łatyskajajūra

fina-vuhorskija

liŭskajamier
estonskajameri
finskajameri
paŭnoč­na­sa­am­skajamearra +, áhpi
vuhorskajatenger

ciurskija

krymska­tatarskajadeñiz
tureckajadeniz

baskonskajaitsaso
albanskajadet
hreckajaθάλασσα
maltyjskaja 
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.