iślandzkaja
hunang
finskaja
hunaja
farerskaja
hunangur
narveskaja
(nynorsk)

honning
švedzkaja
honung
narveskaja
(bokmål)

honning
estonskaja
mesi
šatlandzkaja
mil
liŭskaja
mež
łatyskaja
medus
łathalskaja
mads
litoŭskaja
medùs
dackaja
honning
menskaja
mill
biełaruskaja
мёд
miod
kašubskaja
miód
irlandzkaja
mil
fryskaja
huning
valijskaja
mêl
anhielskaja
honey
polskaja
miód
kornskaja
mel
niderlandzkaja
honing
nižniełužyckaja
mjod
vierchnie­łužyckaja
měd
bretonskaja
mel
maskalskaja
мёд
(mjod)
niamieckaja
Honig
ukrainskaja
мід
(mid)
luksemburskaja
Hunneg
českaja
med
słavackaja
med
francuskaja
miel
krymska­tatarskaja
bal
vuhorskaja
méz
retaramanskaja
mel
rumynskaja
miere
słavienskaja
med
fryulskaja
mîl
charvackaja
med
serbskaja
мед
med
halicyjskaja
mel
baskonskaja
ezti
katalonskaja
mel
italjanskaja
miele
baŭharskaja
мед
(med)
makiedonskaja
мед
(med)
karsykanskaja
mele
albanskaja
 
tureckaja
bal
hišpanskaja
miel
partuhalskaja
mel
sardynskaja
 
aksytanskaja
mèl
hreckaja
μέλι
tamaziht
 
arabskaja
عسل
maltyjskaja
għasel
vilamoŭskaja
hung
paŭnoč­na­sa­am­skaja
miehta +, honnet
« mina    |    mišeń »

kielckija

šatlandzkajamil
irlandzkajamil
menskajamill
valijskajamêl
kornskajamel
bretonskajamel

ramanskija

partuhalskajamel
halicyjskajamel
hišpanskajamiel
katalonskajamel
aksytanskajamèl
francuskajamiel
karsykanskajamele
sardynskaja 
italjanskajamiele
fryulskajamîl
retaramanskajamel
rumynskajamiere

hiermanskija

iślandzkajahunang
farerskajahunangur
švedzkajahonung
narveskaja nyn.honning
narveskaja bok.honning
dackajahonning
niamieckajaHonig
luksemburskajaHunneg
vilamoŭskajahung
niderlandzkajahoning
fryskajahuning
anhielskajahoney

słavianskija

maskalskajaмёд (mjod)
ukrainskajaмід (mid)
biełaruskajaмёд / miod
polskajamiód
kašubskajamiód
nižniełužyckajamjod
vierchnie­łužyckajaměd
českajamed
słavackajamed
słavienskajamed
charvackajamed
serbskajaмед / med
makiedonskajaмед (med)
baŭharskajaмед (med)

bałtyjskija

litoŭskajamedùs
łathalskajamads
łatyskajamedus

fina-vuhorskija

liŭskajamež
estonskajamesi
finskajahunaja
paŭnoč­na­sa­am­skajamiehta +, honnet
vuhorskajaméz

ciurskija

krymska­tatarskajabal
tureckajabal

baskonskajaezti
albanskaja 
hreckajaμέλι
maltyjskajagħasel
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.