iślandzkaja
mánuður
finskaja
kuukausi
farerskaja
mánaður
narveskaja
(nynorsk)

månad
švedzkaja
månad
narveskaja
(bokmål)

måned
estonskaja
kuu
šatlandzkaja
mìos
liŭskaja
łatyskaja
mēnesis
łathalskaja
mieness
litoŭskaja
mė́nuo
dackaja
måned
menskaja
mee
biełaruskaja
месяц
miesiac
kašubskaja
miesąc
irlandzkaja
fryskaja
moanne
valijskaja
mis
anhielskaja
month
polskaja
miesiąc
kornskaja
mis
niderlandzkaja
maand
nižniełužyckaja
mjasec
vierchnie­łužyckaja
měsac
bretonskaja
miz
maskalskaja
месяц
(mesjac)
niamieckaja
Monat
ukrainskaja
місяць
(misiać)
luksemburskaja
Mount
českaja
měsíc
słavackaja
mesiac
francuskaja
mois
krymska­tatarskaja
ay
vuhorskaja
hónap
retaramanskaja
mais
rumynskaja
lună
słavienskaja
mesec
fryulskaja
mês
charvackaja
mjesec
serbskaja
месец
mesec
halicyjskaja
mes
baskonskaja
hilabete
katalonskaja
mes
italjanskaja
mese
baŭharskaja
месец
(mesets)
makiedonskaja
месец
(mesec)
karsykanskaja
mese
albanskaja
muaj
tureckaja
ay
hišpanskaja
mes
partuhalskaja
mês
sardynskaja
mesi
aksytanskaja
mes
hreckaja
μήνας
tamaziht
ⵢⵓⵔ
arabskaja
maltyjskaja
xahar
vilamoŭskaja
mönda
paŭnoč­na­sa­am­skaja
mánnu +, mánotbadji
« mieści    |    mihdał, mindal »

kielckija

šatlandzkajamìos
irlandzkaja
menskajamee
valijskajamis
kornskajamis
bretonskajamiz

ramanskija

partuhalskajamês
halicyjskajames
hišpanskajames
katalonskajames
aksytanskajames
francuskajamois
karsykanskajamese
sardynskajamesi
italjanskajamese
fryulskajamês
retaramanskajamais
rumynskajalună

hiermanskija

iślandzkajamánuður
farerskajamánaður
švedzkajamånad
narveskaja nyn.månad
narveskaja bok.måned
dackajamåned
niamieckajaMonat
luksemburskajaMount
vilamoŭskajamönda
niderlandzkajamaand
fryskajamoanne
anhielskajamonth

słavianskija

maskalskajaмесяц (mesjac)
ukrainskajaмісяць (misiać)
biełaruskajaмесяц / miesiac
polskajamiesiąc
kašubskajamiesąc
nižniełužyckajamjasec
vierchnie­łužyckajaměsac
českajaměsíc
słavackajamesiac
słavienskajamesec
charvackajamjesec
serbskajaмесец / mesec
makiedonskajaмесец (mesec)
baŭharskajaмесец (mesets)

bałtyjskija

litoŭskajamė́nuo
łathalskajamieness
łatyskajamēnesis

fina-vuhorskija

liŭskaja
estonskajakuu
finskajakuukausi
paŭnoč­na­sa­am­skajamánnu +, mánotbadji
vuhorskajahónap

ciurskija

krymska­tatarskajaay
tureckajaay

baskonskajahilabete
albanskajamuaj
hreckajaμήνας
maltyjskajaxahar
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.