iślandzkaja
borg
finskaja
kaupunki
farerskaja
býur
narveskaja
(nynorsk)

by
švedzkaja
stad
narveskaja
(bokmål)

by
estonskaja
linn
šatlandzkaja
cathair +, baile
liŭskaja
jālgab
łatyskaja
pilsēta
łathalskaja
mīsts
litoŭskaja
miẽstas
dackaja
by
menskaja
balley
biełaruskaja
горад
horad
kašubskaja
gard
irlandzkaja
cathair +, baile
fryskaja
stêd
valijskaja
caer +, tref
anhielskaja
city
polskaja
miasto
kornskaja
tre
niderlandzkaja
stad
nižniełužyckaja
město
vierchnie­łužyckaja
město
bretonskaja
kêr
maskalskaja
город
(gorod)
niamieckaja
Stadt
ukrainskaja
місто
(misto)
luksemburskaja
Stad
českaja
město
słavackaja
mesto
francuskaja
ville
krymska­tatarskaja
şeer
vuhorskaja
város
retaramanskaja
citad
rumynskaja
oraș
słavienskaja
mesto
fryulskaja
citât
charvackaja
grad
serbskaja
град
grad
halicyjskaja
cidade
baskonskaja
hiri
katalonskaja
ciutat
italjanskaja
città
baŭharskaja
град
(grad)
makiedonskaja
град
(grad)
karsykanskaja
cità
albanskaja
qytet
tureckaja
şehir
hišpanskaja
ciudad
partuhalskaja
cidade
sardynskaja
 
aksytanskaja
 
hreckaja
πόλη
tamaziht
 
arabskaja
مدينة
maltyjskaja
belt
vilamoŭskaja
śtaod
paŭnoč­na­sa­am­skaja
gávpot
« hołub    |    horła »

kielckija

šatlandzkajacathair +, baile
irlandzkajacathair +, baile
menskajaballey
valijskajacaer +, tref
kornskajatre
bretonskajakêr

ramanskija

partuhalskajacidade
halicyjskajacidade
hišpanskajaciudad
katalonskajaciutat
aksytanskaja 
francuskajaville
karsykanskajacità
sardynskaja 
italjanskajacittà
fryulskajacitât
retaramanskajacitad
rumynskajaoraș

hiermanskija

iślandzkajaborg
farerskajabýur
švedzkajastad
narveskaja nyn.by
narveskaja bok.by
dackajaby
niamieckajaStadt
luksemburskajaStad
vilamoŭskajaśtaod
niderlandzkajastad
fryskajastêd
anhielskajacity

słavianskija

maskalskajaгород (gorod)
ukrainskajaмісто (misto)
biełaruskajaгорад / horad
polskajamiasto
kašubskajagard
nižniełužyckajaměsto
vierchnie­łužyckajaměsto
českajaměsto
słavackajamesto
słavienskajamesto
charvackajagrad
serbskajaград / grad
makiedonskajaград (grad)
baŭharskajaград (grad)

bałtyjskija

litoŭskajamiẽstas
łathalskajamīsts
łatyskajapilsēta

fina-vuhorskija

liŭskajajālgab
estonskajalinn
finskajakaupunki
paŭnoč­na­sa­am­skajagávpot
vuhorskajaváros

ciurskija

krymska­tatarskajaşeer
tureckajaşehir

baskonskajahiri
albanskajaqytet
hreckajaπόλη
maltyjskajabelt
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.