iślandzkaja
nóvember
finskaja
marraskuu
farerskaja
november
narveskaja
(nynorsk)

november
švedzkaja
november
narveskaja
(bokmål)

november
estonskaja
november
šatlandzkaja
Samhain
liŭskaja
novembõr
łatyskaja
novembris
łathalskaja
 
litoŭskaja
lãpkritis
dackaja
november
menskaja
Mee Houney
biełaruskaja
лістапад
listapad
kašubskaja
lëstopadnik
irlandzkaja
Samhain
fryskaja
novimber
valijskaja
Tachwedd
anhielskaja
November
polskaja
listopad
kornskaja
Du
niderlandzkaja
november
nižniełužyckaja
nowember
vierchnie­łužyckaja
nowember +, listopad
bretonskaja
Du
maskalskaja
ноябрь
(nojabr’)
niamieckaja
November
ukrainskaja
листопад
(lystopad)
luksemburskaja
November
českaja
listopad
słavackaja
november
francuskaja
novembre
krymska­tatarskaja
noyabr +, boş ay
vuhorskaja
november
retaramanskaja
november
rumynskaja
noiembrie
słavienskaja
november +, listopad
fryulskaja
Novembar
charvackaja
studeni
serbskaja
новембар
novembar
halicyjskaja
novembro
baskonskaja
azaro
katalonskaja
novembre
italjanskaja
novembre
baŭharskaja
ноември
(noemvri)
makiedonskaja
ноември
(noemvri)
karsykanskaja
nuvembre
albanskaja
nëntor
tureckaja
kasım
hišpanskaja
noviembre
partuhalskaja
novembro
sardynskaja
santandria
aksytanskaja
novembre
hreckaja
Νοέμβριος
tamaziht
 
arabskaja
maltyjskaja
Novembru
vilamoŭskaja
 
paŭnoč­na­sa­am­skaja
 
« lis    |    list »

kielckija

šatlandzkajaSamhain
irlandzkajaSamhain
menskajaMee Houney
valijskajaTachwedd
kornskajaDu
bretonskajaDu

ramanskija

partuhalskajanovembro
halicyjskajanovembro
hišpanskajanoviembre
katalonskajanovembre
aksytanskajanovembre
francuskajanovembre
karsykanskajanuvembre
sardynskajasantandria
italjanskajanovembre
fryulskajaNovembar
retaramanskajanovember
rumynskajanoiembrie

hiermanskija

iślandzkajanóvember
farerskajanovember
švedzkajanovember
narveskaja nyn.november
narveskaja bok.november
dackajanovember
niamieckajaNovember
luksemburskajaNovember
vilamoŭskaja 
niderlandzkajanovember
fryskajanovimber
anhielskajaNovember

słavianskija

maskalskajaноябрь (nojabr’)
ukrainskajaлистопад (lystopad)
biełaruskajaлістапад / listapad
polskajalistopad
kašubskajalëstopadnik
nižniełužyckajanowember
vierchnie­łužyckajanowember +, listopad
českajalistopad
słavackajanovember
słavienskajanovember +, listopad
charvackajastudeni
serbskajaновембар / novembar
makiedonskajaноември (noemvri)
baŭharskajaноември (noemvri)

bałtyjskija

litoŭskajalãpkritis
łathalskaja 
łatyskajanovembris

fina-vuhorskija

liŭskajanovembõr
estonskajanovember
finskajamarraskuu
paŭnoč­na­sa­am­skaja 
vuhorskajanovember

ciurskija

krymska­tatarskajanoyabr +, boş ay
tureckajakasım

baskonskajaazaro
albanskajanëntor
hreckajaΝοέμβριος
maltyjskajaNovembru
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.