iślandzkaja
tala
finskaja
luku
farerskaja
tal
narveskaja
(nynorsk)

tal
švedzkaja
tal
narveskaja
(bokmål)

tall
estonskaja
arv
šatlandzkaja
àireamh
liŭskaja
lug
łatyskaja
skaitlis
łathalskaja
skaits
litoŭskaja
skaĩčius
dackaja
nummer
menskaja
earroo
biełaruskaja
лічба
ličba
kašubskaja
lëczba
irlandzkaja
uimhir
fryskaja
getal
valijskaja
nifer
anhielskaja
number
polskaja
liczba
kornskaja
niver
niderlandzkaja
getal
nižniełužyckaja
cysło
vierchnie­łužyckaja
čisło
bretonskaja
niver
maskalskaja
число
(čislo)
niamieckaja
Zahl
ukrainskaja
число
(čyslo)
luksemburskaja
Zuel
českaja
číslo
słavackaja
číslo
francuskaja
nombre
krymska­tatarskaja
sayı
vuhorskaja
szám
retaramanskaja
dumber
rumynskaja
număr
słavienskaja
število
fryulskaja
numar
charvackaja
broj
serbskaja
број
broj
halicyjskaja
número
baskonskaja
zenbaki
katalonskaja
nombre
italjanskaja
numero
baŭharskaja
число
(chislo)
makiedonskaja
број
(broj)
karsykanskaja
numeru
albanskaja
numër
tureckaja
sayı
hišpanskaja
número
partuhalskaja
número
sardynskaja
 
aksytanskaja
nombre
hreckaja
αριθμός
tamaziht
 
arabskaja
maltyjskaja
numru
vilamoŭskaja
caoł
paŭnoč­na­sa­am­skaja
lohku
« leźci    |    ličylnik »

kielckija

šatlandzkajaàireamh
irlandzkajauimhir
menskajaearroo
valijskajanifer
kornskajaniver
bretonskajaniver

ramanskija

partuhalskajanúmero
halicyjskajanúmero
hišpanskajanúmero
katalonskajanombre
aksytanskajanombre
francuskajanombre
karsykanskajanumeru
sardynskaja 
italjanskajanumero
fryulskajanumar
retaramanskajadumber
rumynskajanumăr

hiermanskija

iślandzkajatala
farerskajatal
švedzkajatal
narveskaja nyn.tal
narveskaja bok.tall
dackajanummer
niamieckajaZahl
luksemburskajaZuel
vilamoŭskajacaoł
niderlandzkajagetal
fryskajagetal
anhielskajanumber

słavianskija

maskalskajaчисло (čislo)
ukrainskajaчисло (čyslo)
biełaruskajaлічба / ličba
polskajaliczba
kašubskajalëczba
nižniełužyckajacysło
vierchnie­łužyckajačisło
českajačíslo
słavackajačíslo
słavienskajaštevilo
charvackajabroj
serbskajaброј / broj
makiedonskajaброј (broj)
baŭharskajaчисло (chislo)

bałtyjskija

litoŭskajaskaĩčius
łathalskajaskaits
łatyskajaskaitlis

fina-vuhorskija

liŭskajalug
estonskajaarv
finskajaluku
paŭnoč­na­sa­am­skajalohku
vuhorskajaszám

ciurskija

krymska­tatarskajasayı
tureckajasayı

baskonskajazenbaki
albanskajanumër
hreckajaαριθμός
maltyjskajanumru
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.