iślandzkaja
rækja
finskaja
katkarapu
farerskaja
rækja
narveskaja
(nynorsk)

reke
švedzkaja
räka
narveskaja
(bokmål)

reke
estonskaja
krevett
šatlandzkaja
carran
liŭskaja
 
łatyskaja
garnele
łathalskaja
 
litoŭskaja
krevètė
dackaja
reje
menskaja
burdoge
biełaruskaja
крэвэтка
krevetka
kašubskaja
reczk
irlandzkaja
cloicheán
fryskaja
grenaat
valijskaja
berdysen
anhielskaja
shrimp
polskaja
krewetka
kornskaja
bibyn bubyn
niderlandzkaja
garnaal
nižniełužyckaja
garnela
vierchnie­łužyckaja
garnela
bretonskaja
chevr
maskalskaja
креветка
(krevetka)
niamieckaja
Garnele
ukrainskaja
креветка
(krevetka)
luksemburskaja
Crevette
českaja
kreveta
słavackaja
kreveta
francuskaja
crevette
krymska­tatarskaja
karides
vuhorskaja
garnéla
retaramanskaja
giomberet
rumynskaja
crevetă
słavienskaja
gamber
fryulskaja
 
charvackaja
račić +, škamp
serbskaja
рачић +, шкамп
račić +, škamp
halicyjskaja
camarón +, gamba
baskonskaja
izkira
katalonskaja
gamba
italjanskaja
gamberetto
baŭharskaja
скарида
(skarida)
makiedonskaja
шкамп
(škamp)
karsykanskaja
gambarellu
albanskaja
karkalec
tureckaja
karides
hišpanskaja
gamba +, camarón
partuhalskaja
camarão
sardynskaja
 
aksytanskaja
cambaròt
hreckaja
γαρίδα
tamaziht
 
arabskaja
روبيان
maltyjskaja
gamblu
vilamoŭskaja
 
paŭnoč­na­sa­am­skaja
 
« kraści    |    kropla »

kielckija

šatlandzkajacarran
irlandzkajacloicheán
menskajaburdoge
valijskajaberdysen
kornskajabibyn bubyn
bretonskajachevr

ramanskija

partuhalskajacamarão
halicyjskajacamarón +, gamba
hišpanskajagamba +, camarón
katalonskajagamba
aksytanskajacambaròt
francuskajacrevette
karsykanskajagambarellu
sardynskaja 
italjanskajagamberetto
fryulskaja 
retaramanskajagiomberet
rumynskajacrevetă

hiermanskija

iślandzkajarækja
farerskajarækja
švedzkajaräka
narveskaja nyn.reke
narveskaja bok.reke
dackajareje
niamieckajaGarnele
luksemburskajaCrevette
vilamoŭskaja 
niderlandzkajagarnaal
fryskajagrenaat
anhielskajashrimp

słavianskija

maskalskajaкреветка (krevetka)
ukrainskajaкреветка (krevetka)
biełaruskajaкрэвэтка / krevetka
polskajakrewetka
kašubskajareczk
nižniełužyckajagarnela
vierchnie­łužyckajagarnela
českajakreveta
słavackajakreveta
słavienskajagamber
charvackajaračić +, škamp
serbskajaрачић +, шкамп / račić +, škamp
makiedonskajaшкамп (škamp)
baŭharskajaскарида (skarida)

bałtyjskija

litoŭskajakrevètė
łathalskaja 
łatyskajagarnele

fina-vuhorskija

liŭskaja 
estonskajakrevett
finskajakatkarapu
paŭnoč­na­sa­am­skaja 
vuhorskajagarnéla

ciurskija

krymska­tatarskajakarides
tureckajakarides

baskonskajaizkira
albanskajakarkalec
hreckajaγαρίδα
maltyjskajagamblu
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.